Boligbygging er nødvendig for vekst i Frogn

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevFor Frogn Høyre er boligbygging ett av de viktigste grepene som må tas i den neste fireårsperioden.

Det kan vi oppnå gjennom variert boligbygging, hvor det spesielt legges til rette for å kunne gi førstegangsetablerere en mulighet til å komme inn på boligmarkedet til en rimelig pris.

I dag ligger det mange planer klare for sluttbehandling. Dette vil resultere i et stort utvalg av boliger og leiligheter rundt om i store deler av kommunen.

Lang tid

Dessverre har planprosessene med byggetillatelse tatt altfor lang tid. Høyre har vært en pådriver, og har konstant utfordret rådmannen på hva som skal til for å få større framdrift i plan- og byggesaksarbeidet. Våre bekymringer har vært berettiget. Høyre forstår den frustrasjonen som har vært, og som fremdeles er, ute hos dem som er avhengig av denne tjenesten.

Må vokse

Kommunen er avhengig av vekst, det er det ikke tvil om, og den veksten får vi gjennom boligbygging og befolkningsvekst. Kommunen har i praksis ikke hatt vekst siden 2012.

I snitt har det blitt bygget cirka 40 boliger/leiligheter de siste sju årene, mot kommuneplanens målsetting om 100 boliger i året. Antall nye boenheter er altfor lite til å skape vekst.

40 fra Høyre

Frogn Høyre har sørget for at mange av disse boligene, cirka 40, har blitt bygget. Vi har alltid søkt å finne et positivt svar i den enkelte byggesak selv om rådmannen har innstilt på avslag. Arbeiderpartiet har ikke vært imøtekommende i særlig grad, og holdt seg konsekvent til innstillingen fra rådmannen. Arbeiderpartiets holdning ville ha resultert i en tilnærmet halvering av det som faktisk er blitt iverksatt.

Frogn kommune kan gjennom utbyggingsavtaler sikre seg leiligheter i de mange boligprosjektene som nå er planlagt. Det for å kunne tilby kommunale leiligheter i de forskjellige prosjektene, det være seg på Kolstad, innenfor områdene Seiersten, Dyrløkke eller Holter område eller noen av de mange andre områdene som nå blir klare.

Kjøpe tomter privat

Arbeiderpartiet er opptatt av kommunens verktøykasse og ser for seg at kommunen skal ut i det private markedet og kjøpe tomter for å bygge det de kaller sosiale boliger.

Det tror ikke Høyre er noen god idé. Tvert imot tror Høyre at dersom det bygges nok boliger, og at kommunen sikrer seg boliger gjennom utbyggingsavtaler vil kommunen få dekket sitt boligbehov på en god måte. Per i dag eier Frogn kommune cirka 200 boliger.

Frogn Høyre vil være en garantist for vekst, boligbygging og et velfungerende Frogn hvor alle gis muligheter og blir sett. Det blir boligbygging, og det i nær framtid.

Odd Haktor Slåke, Frogn Høyre

Odd Haktor Slåke, Frogn Høyre Foto:

Odd Haktor Slåke

Frogn Høyre

Artikkeltags