I uke 36 og 37 vil det foregå øvingsaktivitet med militære helikopter på Østlandet. Øvingsområder er Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo.

Øvelsen foregår på kvelds- og nattetid fra mandag 2. september til fredag 6. september, melder Forsvaret, som sier at folk i området må regne med økt helikopterstøy i perioden.

Øvelsen er en del av et årlig treningsprogram.

I tillegg skal Bell 412 og kampflyet F-16 øve i området ved Horten i Vestfold fra onsdag 5. september til og med torsdag 12. september. I dette området det brukes såkalte flares.

Flares er en varmekilde som skytes ut fra fly og helikoptre for å unngå at varmesøkende missiler treffer målet. Flares er godt synlig når de skytes ut, så det kan skape noe oppmerksomhet. Aktiviteten vil foregå på dagtid, men ikke i helgen.