I innstillingen fra underutvalget med planpolitikere ble det foreslått et parkeringsforbud i hele området Elleveien og Vardeveien pluss kraftig skilting og markering av alle fartshumpene som allerede finnes der.

Da saken kom til kommunestyret var det i utgangspunktet enighet om parkeringsforbud, men flertallet i kommunestyret sa i realiteten nei til alt likevel.

Kommunestyret vil nemlig først dra på befaring neste år i stedet for å vedta trafikksikringen umiddelbart.

Opplegget var i utgangspunktet at en ny skiltplan skulle gjelde fram til nytt fortau er etablert en gang i framtiden.

Innstillingen fra politikerne i Utvalg for plan-, miljø og byggesak lød: «Det innføres parkeringsforbud-sone i hele Elleveien og Vardeveien. Dagens fartsgrenser opprettholdes. Det innføres skilting/hindermarkering av samtlige fartsdempere i Elleveien og Vardeveien.»
Kommunestyrets medlemmer diskuterte saken fram og tilbake, Høyre ba om pause for å holde gruppemøte og Henrik Mathiesen i Miljøpartiet De Grønne foreslo å få fortgang på det hele ved å vedta rådmannens opprinnelige innstilling og sende den nye skiltplanen til godkjenning hos politi og veivesen.

Saken har vært forberedt i lang tid, men i kommunestyret ble det ifølge Mathiesen tvil om dokumentasjon av hvilke fartsgrenser som faktisk gjelder i Elleveien nå. Derfor må gruppen av politikere på befaring, trolig i slutten av januar.

Etter det Amta erfarer er det ikke spesifisert hvilken informasjon man ikke kan få ved at en saksbehandler reiser ut og rapporterer tilbake til de mange politikerne.

Kommunestyret har 31 medlemmer. Mindretallet på 14 som ønsket fortgang i saken er fra Ap, Venstre, SV, MDG og KrF.

Flertallet som vil på befaring er fra Høyre, FrP, Pensjonistpartiet og Senterpartiet.