Minneord – Rolf Erik Sørum

Av
DEL

InnsendtRolf Erik Sørum bodde på Nesoddtangen med sin kone, Chris. Den siste tida ble han rammet av kreft, og døde 22. februar.

Vi husker Rolf som kollega i NORAD gjennom mange år, før han rundet av sin yrkeskarriere i Utenriksdepartementet.

Rolf vokste opp i indre Oslo Øst, i Schweigaards gate. Alt fra barndommen fikk han forståelse for at det er forskjell på folk – og han glemte aldri sin egen bakgrunn. Han kom fra et miljø der det på 50- og 60-tallet ikke var gitt at man skulle fullføre gymnaset – og deretter ta høyere utdanning. Rolf gjorde nettopp det – og fullførte utdanning som forstkandidat på det som da het Norges landbrukshøgskole. Som et ledd i utdanningen, tilbragte han en kortere periode i Sør-Afrika. Studieoppholdet der, kom til å styrke hans engasjement mot urettferdigheten i verden – og da studietida var over, fant han sin naturlige plass i NORAD – Direktoratet for Utviklingshjelp. Her jobbet han den første tida med rekruttering av bistandsarbeidere. Etter hvert fikk han også selv en stilling som assisterende stedlig representant for NORAD i Tanzania.

På slutten av sin periode i NORAD – og også i de siste årene i Utenriksdepartementet, jobbet Rolf med økonomistyring og andre administrative saker.

Han var ikke en som klaget, heller ikke da han ble rammet av alvorlige synsproblemer. Han var kjent for å utføre sine arbeidsoppgaver på en grundig og samvittighetsfull måte. Fra de første årene i NORAD huskes han som en svært lun, sosial, engasjert og kunnskapsrik person – de senere årene av sitt liv trakk han seg mer tilbake.

Rolf var altså forstkandidat – og det kunne man nesten se på ham: At han var glad i skogen, i naturen og i friluftsliv. Men forholdet til naturen ble supplert med et sterkt forhold også til kulturen. Musikk, sang og dans var viktig for Rolf.

For oss var Rolf kollega og venn. Begge deler har beriket våre liv – og det er vi takknemlige for.

Varme tanker går nå til Chris og Rolfs øvrige nære familie.

Thore Hem og Michael Angstreich

Artikkeltags