KrF er mitt parti fordi det er våre ideologiske prinsipper som skaper politikken vår. Prinsippene våre er hentet fra de tre kristne grunnverdiene: menneskets unike verdi, nestekjærlighet og forvalteransvaret.

Vårt menneskesyn understreker at alle mennesker har lik verdi. Det gir alle mennesker en ukrenkelig rett til liv fra unnfangelse til en naturlig død. Nestekjærlighet er et daglig valg i møte med forskjellige utfordringer. Vi har fått det viktige hovedansvaret for å forvalte jorden vår. Jeg er stolt av våre verdier! Disse vil vi ta vare på, og hegne om!

Kommunen skal legge til rette for at ideell og privat næring skal konkurrere både på kommunalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. KrF ønsker at det må legges godt til rette for eksisterende og nye virksomheter, ved å skape en kommune som ser verdien av å lytte, og samarbeide nært med det private næringslivet.

Mens kommunen skal være der for mennesker som i perioder trenger hjelp, skal næringslivet være en arena til å utvikle talenter og næring. Alle mennesker har en iboende kreativitet, ureddhet og skapertrang som kan blomstre på riktig sted, og til å ta gode individuelle valg.

Å bo og leve i Frogn skal være ensbetydende med en hverdag av håp, trygghet og muligheter. La mennesker skape og ta ansvar for sin fremtid og få muligheter til å delta! Vi ønsker å skape gode systemer og lytteposter som fanger opp og lytter til mennesker som har behov for råd og hjelp.

Frogn er en kommune med mange frivillige ildsjeler som gjør en forskjell hver dag! Disse må få all mulig støtte. Kommune, Frivillighet og Næringsliv må samarbeide og samhandle godt, for dette henger sammen som i en kjede for god samfunnsutvikling.