Freden starter med at hver og en av oss finner fred med seg selv og i forholdet til de vi har rundt oss.

Fellesskapet styrkes når vi våger å ha tillit, og når vi våger å tro at den andre vil meg vel.

Derfor er mitt nyttårsønske at vi våger; våger å rydde opp i det som plager, våger å si unnskyld, innstiller oss på å lytte, fremfor å snakke selv og våger å vise tillit.

Godt, vågalt nyttår!