Ingen avtale for Moss Lufthavn Rygge - åpning utsatt til 2021

En mulig åpning av Moss lufthavn Rygge er utsatt til 2021. Flyplasseierne innser nå at de ikke kommer i mål for en åpning neste vår slik man lenge har jobbet for.