I år er det Frivillighetens år. Over det ganske land oppfordres det til økt frivillig aktivitet. Dette gjelder på alle nivåer – fra den minste speidergruppe til det største kor.

Et samfunn med utstrakt frivillighet er et sterkt og godt samfunn. Det styrker samholdet og motvirker utenforskap, en viktig målsetting for Frognsamfunnet.

I disse dager behandles årsmelding for Frivilligsentralen i Frogn. Vi tar av oss hatten! Arbeidet som er nedlagt er imponerende, med en dyktig og kompetent leder i spissen.

Til tross for coronapandemien har frivillige i Frogn bidratt med i alt 6237 timer, og årsmeldingen proklamerer: Vi er på riktig vei!

Dedikerte frivillige har vært trafikkvakter og bidratt med mange funksjoner ved vaksinesenteret. Frivilligsentralen har gjennomført Norskundervisning, språktrening, flyktningguide, kvinnenettverk og leksehjelp. Dere bidrar med datahjelp. Dere stiller opp som «altmuligmann/kvinne» og er medhjelpere på Ullerud helsebygg. Dere organiserer turer og har tilbud om besøksvenner og følgetjeneste.

Jobben dere gjør kan måles i penger, men en enda viktigere målestokk er kvaliteten, omtanken og «vi-følelsen» som dere bringer inn i vårt lokalsamfunn.

Det er bare å rope et høyt hurra for innsatsen til Frivilligsentralen.

Tusen takk til alle dere som bidrar til å gjøre kommunen vår til et bedre sted å bo.