Neste møte i U3A Nesodden 2. februar 2023 skal handle om Svalbard.

Tidligere regjeringsadvokat og sysselmann Sven Ole Fagernæs, som er en av våre fremste eksperter på rettslige og politiske spørsmål i tilknytning til Svalbard, tar for seg temaet «Svalbard har fått ny betydning, og Svalbardtraktaten er under press. Hva skjer på og rundt Svalbard?»

Internasjonalt er det økt press på polarområdene. Norsk forståelse av Svalbardtraktaten fra 1920, som danner grunnlaget for vår høyhetsrett over øygruppen, er under sterkt press fra mange kanter.

Senest i de siste dager har Høyesterett i plenum behandlet en sak som i realiteten gjelder spørsmålet om det geografiske virkeområdet for traktaten. Fagernæs vil gi oss en grundig analyse av historien og hva som i dag skjer på og rundt Svalbard.

Møtet holdes som vanlig i Samfunnshuset i Kongleveien 12 klokken 13.00, med døråpning klokken 12.30.

Vanlig servering av kaffe med tilbehør.