(Siste)

(frifagbevegelse.no) Utrykningspolitiet og Trafikksikkerhetsforeningen er bekymret for at folk ikke respekterer nedsatte fartsgrenser på strekninger med veiarbeid. Veiarbeiderne selv rapporterer om stygg kjøring og truende sjåfører.

– Folk har ikke noe særlig respekt for veiarbeid. De kan kjøre som svin, sier Malin Trellevik, anleggsarbeider og tillitsvalgt for AF-gruppen i Arendal.

I vår har hun og kollegene jobbet med en ny trasé parallelt med den gamle E18.

– Egentlig er vi heldige der vi er nå, siden veien vi jobber på ikke er trafikkert i seg selv. Men jeg har erfart at folk kjører på, selv om vi står der, sier Trellevik.

11 mistet førerkortet

Hun er ikke alene om å rope varsko. Nylig fortalte Utrykningspolitiet (UP) at de var bekymret for at sjåfører ikke respekterer nedsatte fartsgrenser i områder hvor det foregår veiarbeid.

– Vi får ofte henvendelser fra UP-distrikter som plages av for høy fart. Dette er en stor risiko og handler om sikkerheten til dem som jobber langs veien, sa UP-sjef Runar Karlsen til NRK.

I Arbeidsmandsforbundet dreier dette seg om arbeidstakere innenfor asfalt- og veivedlikehold, anleggsarbeid på vei og veitrafikkdirigenter.

UP-sjefen er spesielt urolig for de som jobber på høyfartsveier som E6 og E18.

Ved Eidetunnelen på E6 gjennom Østfold holdt UP i mars flere kontroller, etter at Statens vegvesen satte ned fartsgrensen i området fra 100 til 70 kilometer i timen, fordi det ble arbeidet med et nytt renseanlegg for vaskevannet som brukes i tunnelen.

Til tross for store og lysende skilt om nedsatt fartsgrense valgte mange sjåfører å opprettholde farten. På under en måned tok politiet beslag i elleve førerkort og delte ut 27 bøter for fartsoverskridelse.

Ikke overraskende

For daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, Geirr Tangstad-Holdal, kommer tallene ikke som noen overraskelse. Foreningen har nå gått ut i media og bedt om at Arbeidstilsynet tar tak i problemet.

Det dreier det seg gjerne om vogntog i for høy fart, bilister som kjører forbi ledebiler og sjåfører som blir forbannet og truer våre ansatte.

Hege Tungesvik, HMS-sjef i Veidekke Industri

– Vi vil at Arbeidstilsynet skal sette i gang en kartlegging av ulykkene som skjer i forbindelse med arbeid ute på veiene våre. Ved å analysere tidligere ulykker kan man forebygge eller redusere konsekvensene ved nye ulykker, sier Geirr Tangstad-Holdal.

Han synes at for lite oppmerksomhet rettes mot arbeidsrelaterte ulykker på vei, og sammenligner med byggebransjen.

– En byggeplass blir fysisk stengt av Arbeidstilsynet hvis et stillas blir ødelagt eller et sikkerhetsgjerde mangler. Vi ønsker at det samme skal skje om for eksempel sikkerhetsbarrierer eller skilting mangler ved veiarbeid, sier Tangstad-Holdal, og minner om en veiarbeiders sårbarhet:

– De som jobber ute i trafikken er såkalt «myke trafikanter», med en tåleevne for å overleve i kollisjon med et kjøretøy på lave 30 kilometer i timen. Faren for å bli hardt skadd er derfor til stede også ved påkjørsel med en fart på under 30 kilometer i timen. Dette er noe å tenke på for alle som sitter relativt trygt inne i kjøretøyene sine når de passerer arbeidsstedene på veiene våre.

Fem barn drept

Arbeidstilsynet har så langt ikke tatt oppfordringen fra Geirr Tangstad-Holdal. Morten Lien, nasjonal koordinator for tilsynets transportsatsing, tror en kartlegging kunne vært nyttig, men er usikker på om de har nok statistikkmateriale for et så spesifikt område.

– En slik kartlegging vil i tilfelle bli gjort på oppdrag for oss, ikke av Arbeidstilsynet selv, sier Morten Lien til Arbeidsmanden.

Til nettstedet Veier 24 sier Lien at det antas at ulykker av denne karakteren underrapporteres.

– En del blir nok bare registrert som trafikkulykker, og det blir glemt at dette også er snakk om en arbeidsulykke. Det er med andre ord lite spesifikk rapportering på arbeidsrelaterte ulykker på vei, men Statens vegvesen utarbeidet i 2010 en analyse på oppdrag fra Vegdirektoratet.

Analysen tok for seg veiarbeid i perioden 2005 til 2009, og konkluderte blant annet med disse særtrekkene:

  • Blant 23 drepte var 12 myke trafikanter, det vil si gående eller syklende. Åtte av disse ble påkjørt av tunge kjøretøy.
  • 15 tunge kjøretøy var involvert i de 23 dødsulykkene. Det er en andel på 65 prosent, mot 17 prosent i dødsulykker i trafikken for øvrig.
  • Fem av de drepte var barn under 16 år. Det utgjør 20 prosent av de drepte i veiarbeidsulykker, mens samme aldersgruppe utgjør fire prosent av de drepte i alle trafikkulykker.

Måtte stagge bussjåfør

Veidekke er blant entreprenørene som har utplassert folk langs norske veier. Vidar Nordby, hovedverneombud for Veidekke Industri, får rapportert inn mange såkalte uønskede hendelser.

– Det kan være bilister som kommer i for høy fart inn i områder hvor det foregår veiarbeid, eller som blir utålmodige når de må vente og bruker kjeft når de blir stoppet av trafikkdirigentene, sier Nordby.

Det siste kan resultere i mer enn følelsesmessig ubehag. Veidekke har registrert en hendelse fra august 2017 på fylkesvei 120 i Enebakk i Akershus hvor en bussjåfør tok irritasjonen ut på et helt asfaltlag.

Etter en krangel satte sjåføren i gang en rekke represalier: Vedkommende kjørte nesten på en trafikkdirigent, kjørte demonstrativt sakte bak en av ledebilene gjennom området, fjernet et arbeidsvarslingsskilt «fordi han ikke likte det» og opptrådte så truende overfor arbeiderne at Veidekke fikk satt inn ekstra vakthold fra Securitas, før politiet beslagla bussjåførens førerkort.

Prøvde å samle bransjen

HMS-sjef i Veidekke Industri, Hege Tungesvik, er kjent med hendelsen, og kan rapportere om flere. I 2016 og 2017 skjedde det to ulykker med personskader i Veidekke, og i 2017 ble det rapportert inn 279 hendelser om det HMS-sjefen kaller «stort og smått».

– Men halvparten av hendelsene er alvorlige. Her dreier det seg gjerne om vogntog i for høy fart, bilister som kjører forbi ledebiler og sjåfører som blir forbannet og truer våre ansatte, forteller Hege Tungesvik.

Hun mener at sikkerhet for veiarbeidere er en ekstra utfordring fordi det krever tiltak fra flere parter, både entreprenøren selv, trafikanten og de som setter rammebetingelsene i kontraktene, hvor det bestemmes om oppdragstaker får dekket kostnader til eventuell skilting, veitrafikkdirigering og ledebil.

– Derfor må vi ha felles løsninger, sier Tungesvik, som i 2016 samlet fire konkurrenter og Statens vegvesen til samarbeid. I fjor trakk Vegvesenet seg ut av prosjektet på grunn av en omorganisering.

– Men vi prøver å gjøre noe med trafikksikkerheten i en annen form, sier HMS-sjefen i Veidekke Industri. (ANB)