(Siste)

Det er særlig blant bileiere på Vestlandet og Sørlandet at antallet ulykker på sommerdekk har gått ned de to siste vintrene. De to landsdelene har i årevis vært dårligst til å skifte til vinterdekk, viser en analyse fra forsikringsselskapet If.

– Tidspunktet for første snøfall, og i hvilken grad vinteren kommer brått på, slår tydelig ut i skadestatistikken. En del drøyer dessverre altfor lenge med å skifte dekk. Vi ser det særlig i områder som har et mildt kystklima og kanskje lite med snø gjennom vinteren, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Oslo topper statistikken over uhell der bilen var skodd med sommerdekk sist vinter. Hele 8,4 prosent av bilskadene i hovedstaden i fjor vinter var på sommerdekk, mens vinteren før var andelen bare 2,5 prosent.

– Vanligvis skjer disse ulykkene den første dagen med snøfall. Nå kom mange av skadene på sommerdekk på våren, og det er uvanlig. Vinteren slapp grepet sent, og mange skiftet nok dessverre til sommerdekk for tidlig, sier Clementz.

På landsbasis hadde 3,9 prosent av bilene involvert i uhell sist vinter sommerdekk. Det er en liten økning fra foregående vinter, da 2,8 prosent hadde sommerdekk på bilen da de kolliderte.

Vinteren 2015-16 var hele 10,1 prosent av ulykkesbilene skodd med sommerdekk.

I Vest-Agder var det 4,5 prosent som hadde sommerdekk på bilen da de var involvert i en ulykke sist vinter. Aust-Agders andel var 5,6 prosent. I Rogaland var andelen 6,1 prosent. Ved tidligere vintre har andelen i disse fylkene gjerne ligget på 10-15 prosent. (ANB)