(Siste)

På torsdag kan hvem som helst søke om å få et navn, ord eller helt spesielle nummer på bilskiltet. For 9.000 kroner blir man eier av det unike skiltet i ti år. 

Man kan begynne å søke på Statens vegvesens digitale søketjeneste fra klokken 11 torsdag formiddag. Man må imidlertid være rask dersom man vil være helt sikker på at ingen andre snapper opp akkurat den tegnkombinasjonen man selv ønsker seg. Dersom det er flere som søker om samme kombinasjon, vil søknaden som først ble registrert få førsterett.

– Vi vet at det er mange som har etterspurt personlige bilskilt, og nå kan vi tilby dette også i Norge. Prisen på 9.000 kroner er satt for å dekke inn kostnadene ved ordningen, men skal også gi et overskudd som skal øremerkes trafikksikkerhetsformål, sier seksjonsleder Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.

Det er kun mulig å søke om personlig bilskilt gjennom den nye digitale tjenesten. Søknader på telefon, epost eller tradisjonell post, blir ikke behandlet.

– Det vil være en manuell godkjenning av alle søknader. Det er vanskelig å si på forhånd hvor stor pågangen blir og hvor lang behandlingstiden vil være, sier Øwre.

For å få godkjent en tegnkombinasjon er det et krav at den ikke er støtende, til ulempe for noen eller at den krenker varemerkerettigheter. Alle personlige skilt må ha minst to og maksimalt sju tegn, inklusive eventuelle mellomrom. Det er bare tillatt å bruke norske bokstaver og tall.

Den som bestiller personlig bilskilt må dessuten være fylt 18 år og eie den aktuelle bilen som skal ha skiltet. Det personlige bilskiltet følger ikke bilen ved salg, men kan knyttes til din neste bil isteden. Å videreselge bilskiltet er ikke lov. (ANB-NTB)