Frogn/Nesodden: Motorsykkelsesongen er i gang, og bilistene må igjen dele veien med brummende tohjulinger. Å se ett lys i sladrespeilet er slik sett et sikkert vårtegn, men det kan være forbundet med fare:

– Mange bilister har glemt motorsyklistene i vinter, men når de dukker opp i stort antall må kjøremønsteret tilpasses, sier Øyvind Setnes som er MC-ekspert hos Tryg Forsikring.

– I blindsonen

– En motorsykkel kan ligge i blindsonen, de manøvrerer raskt i trafikken og smetter fort forbi. Bilister bør derfor sjekke dødvinkelen to ganger før de skifter fil eller svinger, og nå er det ekstra viktig å bruke blinklys, sier Setnes som tilføyer:

– Etter en lang vinter uten kjøring trenger de fleste motorsyklister også en liten tilvenningsperiode. Ferdighetene må vedlikeholdes. Selv hedersbetegnelsen MC-veteran er ikke en garanti for at du har opprettholdt nivået gjennom vinteren.

 

-Økningen vil fortsette

Vegdirektoratet anslår at det er vel 250.000 brukere av tunge motorsykler og lette motorsykler her til lands. Ved nyttår var det registrert 164.114 tunge motorsykler, noe som er en økning på nesten 30 prosent siden 2012.

– Økningen vil trolig fortsette. Med flere kjøretøy på veien og økte bompenger kommer trolig mange flere til å få øynene opp for at motorsykler og andre tohjulinger er effektive framkomstmidler, slår Setnes fast.

«MC-medaljen» har en foruroligende bakside: Motorsykler utgjør nemlig kun fem prosent av kjøretøyparken i Norge, men motorsyklister er involvert i 20 prosent av dødsulykkene på veien.

– Som motorsyklist bør du gi deg selv et handlingsrom. Ikke ligg unødig i dødvinkler, sørg for trygg avstand i tilfelle du må reagere hurtig og tenk på at ikke alle bilister ser deg. Det er kraftige maskiner man sitter på, å ha tid til å reagere hurtig er avgjørende for sikker ferdsel på motorsykkel, sier Setnes.