Mye bråk i Fol­lo – se alle oppdrag po­li­ti­et har hatt

Po­li­ti­et nev­ner fle­re epi­so­der med fest­bråk i Fol­lo i den be­røm­te po­li­ti­log­gen. Det­te har lo­vens lan­ge arm job­bet med i natt.