Nå er det endelig vi vanlige folk sin tur, har regjeringen sagt. Nå har Erna & Co prioritert de på toppen i over åtte år. Dette skal endres. Så flott. Men hva kan vi vente oss?

Nå øker olje- og gassprisene som fører til økte pumpepriser på drivstoff. Snart er det 25,- literen på dieselen. Endelig skal høye drivstoffpriser føre til at vi kjører mindre. Det er vi vanlige folk som må betale dette.

Økte energipriser grunnet geopolitiske og menneskeskapte klimaforandringer, gjør at strømprisene nå økes med 2-3-4 gangen. Endelig er det vi vanlige folk som mål betale så mye for strømmen at vi snart skjønner at vi må spare på strømmen. La oss få det huskaldt alle sammen.

Europas kornkammer i Ukraina rammes og da øker matvareprisene i Norge, sammen med at alle andre råvarepriser som også har økt markant. Endelig er det vi vanlige folk som må betale gildet. De norske matvarebaronene setter jo bare opp prisen, slik at fortjenesten øker. Milliardene renner inn til de rike i stadig større tempo.

Hvis høy prisvekst fortsetter, som IKKE er begrunnet i oss vanlige folk sin etterspørsel, men i helt andre årsaker – så sier Norges Bank at nå setter vi opp renten for å motvirke høyere inflasjon. Men det er jo ikke noe problem. Det er jo oss vanlige folk, som betaler et økt rentenivå på våre boliglån.

Under pandemien, har vi vanlige folk brukt vår natur mer, både i fjellheimen, ved sjøen og i skogen. Naturødeleggende vindkraft ødelegger vår felles natur, der milliardene sendes ut av landet til utenlandske investorer. Vi vanlige folk sitter igjen med skjegget i postkassa, med ødelagt natur og lovnader om lokale arbeidsplasser som det ikke ble noe av.

Areal av intakt natur er det vanskelig å øke. Den kan bare holdes intakt, eller minskes. Og stadige større jafs av gammelskog tas ut i tømmer og store flatehogster som setter varige ødeleggende spor i naturlandskapet. Men det spiller jo ingen rolle om noen få fyller lommeboka til bristepunktet. Det er jo bare vi vanlige som får ødelagt våre naturopplevelser.

Og både fugl og dyr, spesielt rovdyr reduseres betydelig under denne regjeringen. Deler av regjeringen har utryddelse som sin høye fane – der vi vanlige folk får en stadig mer artsfattig natur og reduserte naturopplevelser. Hva er det med folk som kan hate så dypt og inderlig. Det kan ikke vœre oss vanlige folk.

Fjorder skal fylles med gruveslam og de andre med restavfall etter fiskeoppdrett.

Og så må vi for all del pumpe ut enda mer bly i naturen – og når det jaktes på småfugl og ekorn for kosens skyld, eller fordi man må ha noe å skyte på, så minner det mer eller mindre bevisst krigføring mot dette mangfoldet. Og det er igjen vi vanlige folk som taper på dette.

Samtidig bedriver våre kommuner en lokal storsatsing på nedbygging av våre natur- og friluftsområder. De (politikerne) ønsker ikke en grønn strek eller en markagrense. Nei la noen få bli søkkrike og de mange – ja, du gjettet riktig: oss vanlige folk få et stadig fattigere og mindre naturområder vi kan søke etter ro og harmoni.

Noen få tjener seg søkkrike og når rikdommen gjør at de ikke lenger vil betale noe skatt flytter man jo bare til Røst eller Sveits. Tilbake sitter vi vanlige folk igjen og skal betale regningen. For hvem tjener stort på økte matvarepriser, økte drivstoffpriser, økte energipriser, jo det er matvarebaronene og ikke minst Staten med sine avgifter som legges på toppen av prisen.

Nå må vanlige folk belage seg på små eller ingen lønnsvekst grunnet økt inflasjon. Det er selvfølgelig dårlig nytt for vanlige folk. Vanlige folk må nok påregne en reallønnsnedgang. I fjor ble nedgangen på ca. 0,8 %.

For det er vi vanlige folk som må betale for alt sammen, uten at vi nødvendigvis har noe skyld i verken økte matvarepriser, økte energipriser, økt rentenivå osv. De rike blir så ufattelige mye mer rikere og ler hele veien til banken (den sveitsiske banken). Og ingen av oss har vel dekket en gratis flott pendlerbolig sentralt i Oslo.

Hva mener regjeringen (Ap) med at det nå er de vanlige folk sin tur?

Jeg bare lurer ...

PS! Undertegnede jobber som frilans og tar en del fotooppdrag fra enkelte arrangementer for Amta.