Det skjer mye parallelt i vår verden, og engasjement er viktig. Arbeidsforholdene for renholderne i Viken er i stadig forandring.

Vi fikk en sentral renholdsavdeling i kjølvannet av at vi ble en del av Viken. Den har en leder og tre områdeledere. Såpass må det være. Fylket er stort.

En av oppgavene til renholdsavdelingen er å slanke årsverk. Færre skal rengjøre mer, og mer effektivt. Så, i 2021, ble vi overtallig med 60 prosent. Fra skolestart. 10 prosent av dette ble på skolen i form av administrativt renholdsarbeid til kontoransatt.

Det ble innført et registreringssystem, i form av en iPad montert på rengjøringsvogna. Vi får større områder, mindre tid til hvert rom. Det blir investert i en stor renholdsmaskin. Og verden går videre.

Men, det stopper ikke der. I februar varsles ny overtallighet. 50 prosent denne gang. Samtidig sier ansatt som har 10 prosent adm. renhold opp, og det utlyses 20 prosent renholdsleder-stilling, internt. Da vil det i realiteten si at område tilsvarende 70 prosent skal fordeles til gjenværende renholdere. Dette er planlagt kompensert med en renholdsmaskin til.

Og hvem sier at det stopper her?

En ting er at renholdsarbeid er fysisk tungt, noe annet er stresset som følger med når tiden ikke strekker til. Akkurat det er ikke noe særegent for renholdsarbeid. Det som er litt spesielt er det at vi kommer til skitne rom, hele tiden, noe som kan være psykisk slitsomt.

Det trengs mye og godt renhold i et bygg hvor det oppholder seg flere hundre mennesker i daglig.

Under pandemien passet vi på å rengjøre der hvor elever, lærere og andre ansatte hadde vært. I perioder var det også forsterket renhold – fokus på berøringspunkter og at toaletter f.eks. skulle rengjøres to ganger daglig.

Alle elevene kunne være trygge på at de kom til rene pulter og rene klasserom. Nå synes ikke det så viktig lenger, og vi blir belønnet men «en tupp i ræva.»

Mantraet er at man skal jobbe «smartere.» Jeg mener at det går en grense også her – hvor «smart» renhold ikke er smart, men altfor lite. Et minimum må være å rekke og rengjøre alle klasserom hvor elever og lærere har oppholdt seg gjennom dagen.

Vi bryter smittekilder med vann og såpe hele tiden på jobben. Det gjøres uansett pandemi eller ikke. Det er slik vi forebygger sykdom.

Unnskyldningen for nedbemanning er at det ikke finnes penger til nok renhold. Jeg skylder på prioriteringer.

For, hvordan skulle ellers renholdsavdelingen ha råd til å invitere alle Vikens renholdere til Kiel, om de ikke nedbemannet arbeidsstokken først?