NÅ: Frogn kommune åpner klinikk i Smia

Lokal klinikk: Flerbrukshuset Smia får en ny funksjon som lokal klinikk under korona-pandemien.

Lokal klinikk: Flerbrukshuset Smia får en ny funksjon som lokal klinikk under korona-pandemien. Foto:

En lokal klinikk for pasienter med uavklarte luftveisinfeksjoner er nå åpnet i Smia. – Klinikken er kun for pasienter med henvisning fra fastlegen, presiserer ordfører Hans Kristian Raanaas.

DEL

FROGN: Med den nye klinikken vil Frogn kommune øke beredskapen i fastlegeordningen og sikre ivaretagelse av innbyggere med uavklart luftveisinfeksjon, samtidig som man ivaretar smittevern ved alle legekontorene.

Klinikken er kun for innbyggere i Frogn som har fått henvisning fra sin fastlege.

– Det er viktig å presisere at man må ha henvisning og timeavtale fra fastlegen sin for å benytte tilbudet. Det er ingen vits i å bare dukke opp, og vi ber innstendig om at ingen gjør forsøk på det. Da vil det gå tid og energi til spille, sier ordfører Raanaas.

Fastleger i turnus

Luftveisklinikken er bemannet av lege og helsepersonell og får tilhold i Smia flerbrukshus på Dyrløkke. Kommunens egne fastleger vil gå i turnus, med to personer som støttepersonell.

På klinikken kan de som har symptomer, men som er usikre på om de er smittet, bli undersøkt.

– Selv om man har alle symptomer, er det ikke sikkert det er korona, og dette kan klinikken da sjekke ut. Vi nærmer oss pollensesong som kan gi lignende symptomer. Men i stedet for å ta folk inn på legekontor, har vi nå dette stedet som kan foreta en sjekk i trygge omgivelser, forklarer Raanaas.

Frogn kommune skriver i en pressemelding at den har høyt fokus på godt smittevern og har rigget lokalene for forsvarlig smittehåndtering.

– Dette er et tilbud vi håper vil øke tryggheten for mange, sier kommunikasjonsrådgiver Sigrid Kvam Østmark.

Smia er stengt for øvrig aktivitet. Kirken, som har sin administrasjonsavdeling i Smia, skal være godt ivaretatt med hensyn til den nye klinikken.

Lurer du på om du kan få hjelp på den nye klinikken? Se retningslinjer nederst i saken.

Ordføreren imponert

– Jeg er imponert over hvor raskt og godt kommunen jobber med å tilrettelegge tjenester i en krevende tid for alle i Frogn, sier Hans Kristian Raanaas, som berømmer kommuneoverlegen for å være løsningsorientert.

Imponert: Hans Kristian Raanaas berømmer samarbeidet mellom fastlegene i disse dager.

Imponert: Hans Kristian Raanaas berømmer samarbeidet mellom fastlegene i disse dager. Foto:

– Dette er et tett samarbeid med fastlegene for å finne tiltak for å hindre smittespredning og følge opp innbyggere med øvre luftveissymptomer på beste måte.

Raanaas presiserer at tilbudet kun gjelder for innbyggere som får henvisning av fastlege.

– Flere av våre fastleger bruker nå videokonsultasjon, men det vil være tilfeller der det er behov for fysisk undersøkelse. Nå kan dette foregå i trygge omgivelser på Smia uten fare for smittespredning på fastlegekontorene. Jeg vil rette en takk til våre fastleger som er under stort press i disse dager. Det er viktig at vi som innbyggere strengt vurderer våre henvendelser til legen, slik at de som trenger det mest får hjelp, understreker Hans Kristian Raanaas.

Dette er retningslinjene fra Frogn kommune:

• Dersom du er syk med symptomer fra luftveiene og trenger kontakt med lege, kontakt din fastlege som før. Fastlegen henviser ev. til luftveisklinikken ved behov. Personer som skal benytte seg av tilbudet må være innbygger i Frogn.

• Pasienter som får henvisning vil få tildelt time ved luftveisklinikken og får instrukser ved oppmøte til timeavtale. Vi presiserer at luftveisklinikken kun er for pasienter med henvisning.

• Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

• Ved livstruende sykdom eller skade – ring 113.


Artikkeltags