– Å ikke ha bind og tamponger tilgjengelig på jentedoene er som at såpe og vann ikke er tilgjengelig toalettene.

De kloke ordene er ikke mine. De tilhører elevrådsleder Aleksander ved Bjørkelangen videregående skole. Jeg er helt enig.

Å tilby gratis sanitærprodukter ved skolen er ett blant flere tiltak fylkesrådet har gjort for å nå målet om økt folkehelse og livsmestring i skolene våre.

Det var Sosialistisk Venstreparti som tok initiativ til prosjektet i fylkestinget.

Denne høsten ble gratis bind og tamponger gjort tilgjengelig for elever ved tre videregående skoler i Viken.

Foruten Bjørkelangen videregående, deltar Hønefoss videregående skole og St. Olav videregående skole i Sarpsborg i prøveordningen.

Sanitærprodukter skal være tilgjengelig på helsesykepleierkontorer og toaletter for kvinner på de utvalgte videregående skolene.

På nyåret skal vi evaluere ordningen sammen med de aktuelle «prøvekaninskolene», men vi vet allerede at det ikke er noen grunn til å vente. For dette er en ordning som bør være selvsagt for alle elever.

Derfor setter vi nå av midler i budsjettet, slik at dette er et tilbud som kan gis ved alle videregående skoler i fylket. Dette sluttbehandles i fylkestinget før jul.

Vi setter av 1,75 millioner kroner til å innføre gratis bind og tamponger på alle videregående skoler i Viken i 2023 og 4,2 millioner kroner fra 2024 og resten av økonomiplanperioden.

Å tilby gratis sanitetsprodukter kan bidra konkret til sosial utjevning, og er et ledd i økonomisk utjevning mellom kjønn. Vi håper det bidrar til økt trygghet og trivsel i skolehverdagen for alle våre elever.