Drøbak: «Torget i Drøbak er byens nye restaurant. Nå åpnes det for servering her, både med foodtrucks og bordservering. Er du interessert i å være med, kan du søke om plass nå».

Det skriver Frogn kommune på sin hjemmeside.

Kommunestyret i Frogn kommune har vedtatt: «Det åpnes for servering på torgets nord-østre del. Arealet kan leies ut til serveringsbedrifter. Området som avsettes til servering fordeles likt mellom de serveringsbedrifter som ønsker å leie plass.»

Leieperiode/sesong 2019: 1. juli–30. september og søknadsfristen er fredag 28. juni.