Den voldsomme prisstigningen på varer og tjenester i samfunnet skaper store utfordringer for flere av bedriftene våre på Nesodden. Nå må vi gjøre det vi kan for å hjelpe dem gjennom krisen slik at ikke lokale arbeidsplasser går tapt. Derfor mener Høyre at skatten på næringseiendom må fjernes.

Mandag 5. september var Erna Solberg og vi på besøk hos Schrader Gartneri – en innovativ bedrift som vi på Nesodden kan være stolte av. På grunn av forventede høye strømkostnader til vinteren, må de permittere flere ansatte uten å kunne gi dem forsikring om at de har en jobb å komme tilbake til. Dette er ikke bare tragisk for den enkelte arbeidstaker, men også for lokalsamfunnet vårt som helhet. Forsvinner bedriftene, forsvinner også tilbud som gleder innbyggerne.

Utfordringen må løses både gjennom nasjonale og lokale tiltak. På nasjonalt nivå har Høyre tatt til orde for bedre og mer treffsikre strømstøtteordninger for bedriftene, og å øke produksjonen av energi ved å satse mer på solkraft, havvind og kjernekraft. Vi har imidlertid også anledning til å bidra lokalt.

Hvert år innhenter Nesodden kommune litt over 4 millioner kroner i skatt på næringseiendom. Dette er kommunens desidert minste inntekt, men kan bety kroken på døren for flere av bedriftene våre, i hvert fall i den situasjonen vi nå står i. Nesodden Næringsråd er også tydelige på at denne skatten forhindrer bedrifter i å vokse, noe som betyr færre arbeidsplasser. I tillegg begrenser den muligheten deres til å gjennomføre nødvendige og fremtidsrettede investeringer, som for eksempel i teknologi som gjør driften mer miljøvennlig og bærekraftig.

Nå trenger vi en politikk som spiller på lag med bedriftene våre. I forhandlingene om neste års budsjett, vil Høyre prioritere å fjerne skatten på næringseiendom med mål om å bevare arbeidsplasser på Nesodden. For de som eventuelt mister jobben, er veien til fattigdom og kort utenforskap. Dette er derfor ikke bare et forslag som vil støtte bedriftene – det skal også sørge for at flere kan beholde jobben og inntekten sin.

Vi ønsker å få flertall for dette i budsjettforhandlingene. Nå trenger vi en politikk som stiller opp for bedriftene.