Ikke før har kommunen annonsert at de har 300.000 kroner å dele ut i kulturtilskudd, varter de opp med en ny pott.

– Vi har 100.000 kroner til dem som ønsker å gjøre noe spesielt for innbyggerne på Nesodden.

Det sier Steinar Dahlen, virksomhetsleder kultur og frivillighet i Nesodden kommune.

Han er overbevist om at det finnes noen der ute i lokalmiljøet som har drømmer om å skape et vell av spennende opplevelser for nesoddingene.

– Ønsket er at dette skal være en årlig begivenhet, og alle muligheter er åpne dersom man er kreativ og har en god idé. 100.000 kroner er tross alt et så stort beløp at det burde være mulig å få til et fint arrangement, mener han.

– Vil legge grunnlaget

I utgangspunktet var det Kulturisten som utgjorde det årlige arrangementet. Et arrangement med mer enn 20 års historie på halvøya. For tre år siden hadde de 500.000 til rådighet. I fjor var bevillingene redusert til 200.000, og i år er summen satt til 100.000.

– Det vi må huske på i den forbindelse er at 100.000 kroner er flyttet over til potten for kulturtilskudd. Denne er økt til 300.000 i år, påpeker Dahlen.

Han sier samtidig at de nå vil trekke erfaringer ut fra årets festival, og se hvilke endringer som kan være aktuelle for neste år.

– Det som skjer vil legge grunnlaget for eventuelle endringer neste år, sier han.

Kan deles

– Hvilke typer arrangementer tror du vil være mest aktuelle?

– Umiddelbart tenker jeg at en utstilling knyttet til Galleri Vanntårnet kan være et alternativ. Samtidig er det også interesse for løypa der kunstnerne får vist fram sine verksteder til publikum. Det har vi jo hatt tidligere, sier Dahlen.

Han er heller ikke fremmed for at flere kandidater kan dele på de 100.000 kronene.

– I fjor ble beløpet delt, forklarer Dahlen.

Han trekker frem flere aktører og foreninger som mulige mottakere av tilskuddet eller som arrangører av noe.

– Men, som sagt det er helt åpent. Vi tar imot alle forslag med åpent sinn. Mulighetene er mange. Det som kreves er motivasjon og energi. Jeg tror også at de som har arrangert noe tidligere kanskje har bedre forutsetninger for å kunne levere en god søknad uten at det nødvendigvis er en fasit, sier Dahlen.

Kommunens retningslinjer

Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører i Nesodden kommune. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men må ha eget organisasjonsnummer. Ordningen skal fremme festivalen lokalt som kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur.

Søknadsfristen er satt til 15. mai.

Kriterier:

  • Festivalen skal ivareta opplevelser for barn og unge
  • Søkerne må bo eller ha sitt hovedvirke i Nesodden kommune.
  • Tiltakene skal ha et universelt og inkluderende fokus.

Det er viktig å sikre at prosjektet det søkes midler til, er i tråd med målgruppens faktiske ønsker og interesser.

Følgende områder vil bli vektlagt:

  • Program/innhold av høy kvalitet og som har fokus på lokal tilknytning
  • Bidrar til nyskaping og utvikling, og som øker mangfoldet av kulturuttrykk
  • Bidrar til samarbeid på tvers av ulike kunst- og kulturuttrykk
  • Bidrar til økt deltakelse og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn
  • Arrangører som kan vise en god plan og som har et realistisk budsjett/finansieringsplan.

Utbetaling

  • Tilskuddsmidlene utbetales i sin helhet etter gyldig tilsagn er gitt. Dersom tildelte midler ikke disponeres i henhold til innsendt søknad og de retningslinjer midlene er gitt ut ifra, kan tilsagnet trekkes og utbetalte midler kreves tilbakebetalt