Nesodden trenger flere arbeidsplasser. Derfor har Høyre, FrP, Sp og KrF foreslått å sone om fire tomter til næring. Dette vil imidlertid ikke posisjonen være med på. Hvorfor?

Det er en kjent problemstilling at flere bedrifter har måttet flytte fra Nesodden på grunn av arealmangel.

Skal Nesodden bli et mer attraktivt sted å skape jobber, trengs derfor flere arealer til næring. Dette kommer også tydelig frem av kommunens strategiske næringsplan.

I desember rullerte vi arealplanen uten å sone om en eneste tomt til næring. Høyre gikk med på dette for å få planen vedtatt.

Når vi nå ønsker å sette i gang en delplan for å få omsonet fire tomter til næring, er ikke det en omkamp om arealplanen, slik Ap, MDG, SV og Venstre påstår. I kapittel 11 (§ 11-1) i plan- og bygningsloven står det at «det kan utarbeides kommunedelplan[er] for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder». Ergo er det ingenting uryddig med forslaget.

Posisjonen argumenterer også at dette vil ta lang tid. Det behøver det ikke. Det er foreslått å sone om fire tomter etter en begrenset høringsprosess. Vi skulle gjerne sonet om flere, men det ville medført mer ventetid for næringslivet. Vi har derfor bevisst lagt oss på et lavt antall.

Høyre beskyldes videre for å være uansvarlig, ettersom forslaget vårt angivelig vil medføre at kommunen ikke kommer i mål med andre viktige prosesser.

Dette er et argument posisjonen ofte fremfører for å avvise forslag de selv ikke har kommet på. I tillegg har varaordfører selv bedt om flere saker som har krevd administrative ressurser, herunder en om kommunale møter på dagtid og en annen om lysforurensning.

Da veide visst ikke hensynet til administrasjonens arbeidskapasitet like tungt.

Og at kommunen bruker lang tid på å komme i mål med planer og prosesser, må den politiske ledelsen, især ordfører og varaordfører, faktisk ta ansvar for selv.

De har konstruert en «posisjon» og en «opposisjon» i Nesoddens formannskapsmodell, hvor førstnevnte har et svakt flertall på bare ett mandat. Hadde man vist større vilje til å få til brede flertall i viktige saker, hadde vi sannsynligvis kommet lenger med flere prosesser.

Saken om skolestruktur og formålsbygg er et åpenbart eksempel. Høyre vil gjøre ting annerledes om vi overtar makten ved årets valg, og forsøke å danne så brede forlik som mulig.

Vi håper at flertallet vil snu.

Skal vi skape flere jobber på Nesodden, må vi sette av nok arealer. Det er verken uryddig, inkonsekvent og uansvarlig. Snarere tvert imot.