Gå til sidens hovedinnhold

Mange i turnus

Artikkelen er over 9 år gammel

Hver tredje ansatt jobbet utenom vanlig dagtid i fjor.

(Siste)

Slikt arbeid er vanligst blant unge, og mer utbredt blant kvinner enn menn.

De fleste med slikt arbeid, hadde skift eller turnus, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2011 hadde 33 prosent av alle ansatte en hovedjobb hvor de regelmessig arbeidet utenom vanlig dagtid, altså mandag til fredag klokka 06-18.

Det var på samme nivå som året før, og tilsvarte 768.000 personer. Av dem jobbet 71 prosent i skift- eller turnusordning.

Også denne andelen er uendret sammenlignet med 2010.

Blant dem som jobber utenom vanlig dagtid, er det mest vanlig å arbeide en kombinasjon av både lørdags-, søndags-, kvelds- og nattevakter.

I 2011 jobbet 34 prosent av de ansatte som arbeidet utenom vanlig dagtid, på alle disse tidspunktene.

Ser man på tidspunktene hver for seg, er kvelder og lørdager de mest vanlige.

Arbeid utenom vanlig dagtid er mest utbredt i de tjenesteytende næringene.

I overnattings- og serveringsvirksomhet hadde to av tre (66 prosent) slikt arbeid, og i transport og lagring var andelen 59 prosent.

Også i helse- og sosialtjenester og i varehandel er arbeid utenom vanlig dagtid svært vanlig. Innenfor disse næringene hadde henholdsvis 49 og 46 prosent slikt arbeid i 2011.

Disse to næringene står til sammen for over halvparten av alle ansatte med slikt arbeid.

Nesten halvparten av de unge jobber utenom vanlig dagtid. Blant ansatte i alderen 15-29 år, jobbet nesten halvparten (48 prosent) utenom vanlig dagtid.

Mange i den alderen går på skole eller studerer, og slikt arbeid kan være en praktisk måte å kombinere jobb med utdanning.

I 2011 var andelen som jobbet utenom vanlig dagtid 29 prosent for ansatte i aldersgruppen 30-54 år og 26 prosent for ansatte mellom 55 og 74 år.

I 2011 jobbet 37 prosent av ansatte kvinner utenom vanlig dagtid, blant menn var andelen 29 prosent.

Den høye andelen for kvinner henger stor grad sammen med at de er sterkt overrepresentert i helse- og sosialnæringen.

Denne næringen har både mange sysselsatte og høy andel som arbeider utenom vanlig dagtid.

Dette gir seg også utslag i at skift- og turnusarbeid er noe vanligere blant kvinner enn blant menn, siden turnusarbeid er svært utbredt nettopp i helse- og sosialnæringen. (ANB)