Gå til sidens hovedinnhold

Minst stresset

Artikkelen er over 9 år gammel

Nordmenn er minst redd for jobbstress av alle arbeidstakere i hele Europa.

(Siste)

I Hellas frykter hele 83 prosent at jobbrelatert stress vil øke mye de neste fem årene, mot bare 16 prosent i Norge. Vi er dermed det landet i Europa som er minst redd for at jobbstress vil øke mye.

– Resultatene her avspeiler den økonomiske situasjonen i Europa, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

– Redsel for å miste jobben er én av kildene til stress. Norge er i den bedre enden av skalaen når det gjelder ansatte som forventer at stressnivået kommer til å øke mye, men samtidig har vi en stor andel på nærmere 50 prosent som tror stressnivået kommer til å øke noe. Så her gjelder det å være på vakt/føre var.

For selv om vi ikke er veldig redd for stress, tror seks av ti nordmenn at stressnivået på jobb kommer til å øke de neste fem årene.

I resten av Europa forventer hele 77 prosent av arbeidstakerne at det blir mer stress de neste fem årene.

Dette viser en ny undersøkelse gjennomført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet, EU-OSHA. Til sammen er over 35.000 intervjuer gjennomført i Europa.

– Jeg oppfordrer norske arbeidsgivere til å være i forkant. Undersøk om det er noe i virksomheten som kan føre til stress og gjør nødvendige grep for å redusere stressnivået. Det vil lønne seg på både kort og lang sikt, sier Svendsen.

Å ha mange arbeidsoppgaver og et hektisk arbeidsmiljø kan oppleves positivt for mange. Det finnes likevel en grense der presset blir større enn det en kan håndtere. Tålegrensen varierer fra person til person. Hvordan arbeidet er lagt opp, og om de ansatte har mulighet til å påvirke arbeidsdagen sin virker også inn på stressnivået.

– Det må være balanse mellom krav og muligheten til å mestre kravene. Arbeidstakere som har kontroll over egen arbeidssituasjon har mindre risiko for å oppleve negativt stress, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Tidspress kan bidra til at hensynet til helse, miljø og sikkerhet settes til side, og kan øke faren for slitasje, uheldige belastninger og ulykker.

– Dersom du er eksponert for stress over lang tid, øker nivået av stresshormoner i kroppen. Selv med tre-fire ukers ferie, kan det være vanskelig eller umulig å komme ned på normalen. Da starter du på jobb igjen med for høyt stressnivå. Konsekvensen kan bli stressrelaterte sykdommer, for eksempel hjerte-karsykdommer, forteller sier direktøren i Arbeidstilsynet.

Nesten 70 prosent av langtidsfravær og uføretrygd skyldes psykiske lidelser og skader i muskel og skjelett. Årsakene til plagene, og dermed fraværet, er ofte psykiske og sosiale belastninger i arbeidet.

Tidspress, dårlige samarbeidsforhold, frykt for ikke å mestre jobben eller å miste den kan sette seg fast både i psyken og i kroppen. Gode arbeidsforhold holder plagene unna (og er helsefremmende). Kostnadene ved sykefravær er høye.

I tillegg til de økonomiske kostnadene for virksomheten og samfunnet, er sykefravær en belastning for arbeidsmiljøet. Det kan føre til større arbeidspress på kolleger, og ledelsen må legge mye arbeid i å håndtere sykefraværet.

– Den egentlige årsaken til et arbeidsmiljø som skaper stress, ligger ofte i dårlig organisering eller tilrettelegging av arbeidet, mangelfull kommunikasjon, belastende arbeidstidsordninger og prestasjonsbasert lønn, sier Ingrid Finboe Svendsen.

– God tilrettelegging av arbeidet kan fjerne mange av årsakene til stress og helseplager. Det gir mer effektiv drift, reduserte kostnader, bedre helse og økt arbeidsglede.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å kartlegge problemene, og gjennom det avdekke årsakene til negativt stress og andre problemer på arbeidsplassen.

En kartlegging kan omfatte både hvordan samarbeidsforholdene på jobben oppleves, lederstil, tidspress, trivsel og undersøkelser av fysiske forhold.

Arbeidstakerne må medvirke. Det er først når alle bidrar at arbeidsmiljøet virkelig kan bli bra. (ANB)