Gå til sidens hovedinnhold

Varsko om mobbing

Artikkelen er over 9 år gammel

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen er et viktig sosialt problem på norske arbeidsplasser.

(Siste)

Dette berører i første rekke de som er utsatt for mobbingen, men også for bedriftene og organisasjonene får dette følger, fastslår Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Stami viser til at nyere studier i Norge, hvor man har fulgt organisasjoner og mennesker over tid, viser at mobbing hadde en uavhengig effekt på psykisk helse.

Dette styrker konklusjonene fra tidligere forskning om at mobbing på arbeidsplassen er en risikofaktor for psykiske plager.

Funn fra disse nye studiene tyder på at det kan eksistere en ond sirkel ved at de som blir mobbet har høyere risiko for å oppleve psykiske plager, samtidig som arbeidstakere med psykiske plager er mer utsatt for mobbing enn andre.

Trakassering og mobbing dreier seg om vedvarende negative handlinger mot ett eller flere individer som, reelt eller opplevd, er underlegne i den aktuelle situasjonen.

Mobbing og trakassering er uønskede handlinger med store negative konsekvenser for den enkelte og for arbeidsfellesskapet.

I 2009 rapporterte 2,2 prosent at de hadde blitt mobbet av kolleger en gang i måneden eller mer, og 1,6 prosent at de hver måned ble mobbet av leder.

I den siste treårsperioden har andelen yrkesaktive som oppgir at de blir mobbet, økt moderat. Mobbing fra kolleger og nærmeste leder forekommer like ofte blant menn som kvinner.

– Man tenker ofte at mobbingen har noe å gjøre med personlighetsmessige kjennetegn ved personen som blir utsatt for mobbingen, men går man nærmere inn i en mobbekonflikt ser man ofte at mobbingen har utgangspunkt i en eller annen form for sakskonflikt som har eskalert til personnivå, sier forsker Morten Birkeland Nielsen ved Stami.

– Etter at konflikten har pågått en stund, glemmer man ofte hva den opprinnelig dreide seg om og man blir mer opptatt av å vinne over motparten, selv om det ikke var utgangspunktet.

Ingen arbeidsgivere kan regne med at mobbing på arbeidsplassen vil forsvinne av seg selv. Det er et problem som aktivt må håndteres.

Organisasjonen må legge opp rutiner for å forebygge og håndtere mobbing – før et problem eventuelt oppstår.

Hjelp til å bli integrert igjen i jobben igjen, og rehabilitering, må også tilbys dem som ikke klarer å bli stående i jobb, mener Stami.

Dette må håndteres på organisasjonsnivå. De som opplever eller har opplevd mobbing på arbeidsplassen bør i tillegg også tilbys rådgivning for å fange opp de som opplever utstøting fra arbeidsmarkedet. (ANB)