Høyres leder, Thrude Thorsdatter Evensen skrev om næringspolitikk i AMTA 27. januar:

«I tillegg må vi politikere ta tak i utfordringene som vi vet at næringslivet på Nesodden møter i dag. Det er velkjent at vi mangler arealer.....» (Næringsarealer)

Vi behandlet akkurat arealplanen for Nesodden Rødt foreslo bl.a.:

Følgende innspill sendes tilbake og utredes for muligheter for delvis eller helt omsoning til næring:

– Sørby gård 8/1 Nord for Torget. (Avslag på bolig begrunnes, men ikke avslag på næring)

– Midtveien 151 28/263 (Avslag ikke begrunnet men omreguleres fra LNF til LNF spredt bebyggelse. Er ikke næring for verkstedområdet riktigere og enklere?)

– Ruud Gård 12/1 Deler brukes i dag til næring

– Urianstad eiendom 29/64 ved Fjellkrysset (Ikke aktuelt å utvide næring? Hvorfor?)

– Søndre Grøstad gård 14/2 5 dekar (minilager) til næring. (Må gjøres gjennom detaljregulering Hvorfor? Vil ikke omsoning tilrettelegge for detaljregulering?) -Solcellepark – soning av gnr. 10 / bnr. 16 og deler av gnr. 9 / bnr. 1 utredes som næringseiendom med formål om etablering av solcellepark.

Høyre hadde også en rekke forslag knyttet til næringsområder.

Men når det kom til avstemning stemte Høyre som vanlig sammen med AP og FRP (samt 2 til) mot å i det hele tatt å behandle forslagene. Med en stemmes overvekt ble de sendt på ørkenvandring i 4 år til.

Er det å vise respekt for innbyggere (herav mange selvstendig næringsdrivende) som bruke tid å krefter på å sende innspill?

Er det å være på lag med jobbskaperne? Positive formuleringer hjelper ikke. Det er konkret politikk som teller.