Fredag 13. januar inviterte Frogn kommune til høringskonferanse om arealplanen. For alle som er opptatt av hva som skal skje med kommunen vår i fremtiden, var dette et nyttig arrangement.

Kommunens administrasjon ga en grundig gjennomgang av selve planen. Per Kierulf fra Viken ga oss nyttige påminnelser om internasjonale og nasjonale føringer som forklarer hvorfor vi må ta vare på jordbruksareal. Han var også tydelig på kommunenes ansvar for at vi ikke må bygge ned natur- og kulturlandskap, hvorfor vi må legge opp til arealbruk som reduserer bilkjøring.

Det handler ikke bare om å redusere CO2-utslipp, men også om å redusere bilkjøring.

Han la også vekt på at vi må ta vare på og utvikle gode by- og tettstedsmiljøer, og ta vare på de store verneverdiene vi har i Frogn.

Frogn Næringsråds leder, Sindre Sandberg, var også invitert til å kommentere planen.

Det var mange i salen som reagerte på Sandbergs innspill. Hvis det næringsrådets leder la fram er representativt for det næringsrådet står for, så kommer det ikke mye nye innspill fra dem.

Det er synd, for en fremsynt næringspolitikk er viktig for kommunen og for oss alle. En god næringspolitikk bidrar til å sikre arbeidsplasser tilpasset den befolkningen vi allerede har, og som vi vil skal komme hit i fremtiden.

Frogn SV mener at god næringspolitikk er at byggebransjen bidrar til å utvikle gode bo- og bymiljøer, og ta vare på og videreutvikle de kvalitetene Frogn har. Både når det gjelder verneverdig bygningsmiljø og opplevelser knyttet til fjorden og naturmiljøet.

Ikke noe av dette sto på Sandbergs agenda. I hans gjennomgang av Næringsrådets merknader til arealplanen var fokus å gi fritt leide til utbyggere. Kvalitetskrav og regler skal ned på et minimumsnivå. Slik Frogn SV ser det, handler arealpolitikk knyttet til næringspolitikk om å bygge opp under Frogn og Drøbaks kvaliteter som lokalsamfunn og turistdestinasjon.

Sandberg gikk gjennom arealplanen side for side. Han påpekte flere ganger at dokumentet gjenga tekst fra lovverk og andre tekniske standarder, og at dette var unødvendig.

Gode Sandberg – disse dokumentene skal leses og forstås av Frogns innbyggere og folkevalgte – ikke kun av byggmestere som kan lover og regler. Dette handler om demokrati og tilgjengelighet.

Frogn SV vil skryte av Sandbergs arbeid med, og engasjement for, Hospitalet. Men vi undres over at hans arbeid med dette bygget ikke styrker hans forståelse av hvor viktig skikkelig restaurering og høy kvalitet på bygg er viktig i hele Frogn.