Gå til sidens hovedinnhold

Næringsutvikling på Nesodden

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Det er liten tvil om at Nesodden har et dårlig rykte blant næringsutviklere. Vi har snakket med flere sentrale aktører som forteller at Nesodden ser de bort fra når det gjelder nyetablering. Dette ryktet er et kjempeproblem for Nesodden og noe vi må snu. Arbeidsplasser er bra for kommunen, det er bra for klima og miljø fordi det gir korte reiseveier mellom arbeid og hjem, og det er bra for å skape god velferd for folk i kommunen.

Næringsutvikling er derfor en prioritert oppgave for Nesodden Arbeiderparti, og det har en sentral plass i vårt program for de neste fire årene. Vi vil bidra til at gammelt- og nytt næringsliv skal blomstre i vår kommune og på den måten sørge for større inntekter. Grunnlaget for å få til en positiv næringsutvikling er det næringslivet vi har og det potensiale det har for utvikling, men det må kartlegges og stimuleres gjennom tilrettelegging og oppfølging. Men dette er ikke nok, vi må også få til nye etableringer og nye satsinger. Men ingen kommer hit og banker på for å etablere seg, kommunen må promotere seg som en attraktiv kommune og legge forholdene til rette for virksomheter vi ønsker skal etablere seg her.

Vi må finne fram våre fortrinn og det vi kan tilby til bedrifter. Vi må derfor ha en plan for hvordan vi skal få ny lønnsom næringsvirksomhet til halvøya og hva slags virksomhet vi kan legge til rette for.

I programmet vårt har vi pekt på muligheter og løsninger, for eksempel at både Fagerstrand og Svestad ligger godt til rette for å etablere aquarelaterte arbeidsplasser. Statoil-tomta må prioriteres til næringsutvikling. Vi påpeker også at kommunen må en tydelig og målrettet satsing på næringsutvikling og fornye den strategiske næringsplanen.

Nesodden er i dag en kommune hvor folk lever og sover, mens de arbeider i nabokommunene. Dette ønsker vi å gjøre noe med slik at folk og ressurser kan bli og utnyttes også i den kommunen vi lever i.

Et av de viktigste punktene i vårt program er å etablere et eget næringsutvalg ved siden av dagens øvrige politiske utvalg som i samarbeid med kommunens næringskonsulent tar ansvar for og er en aktiv pådriver for å gjøre Nesodden til en attraktiv kommune for nye etableringer. Dette utvalget kan, i samarbeid med næringskonsulenten, nettopp være en slik pådriver som aktivt kan gå ut og søke å få inn seriøse bedrifter som passer inn i Nesoddens struktur og egenart.

Vi er derfor glad for at kommunestyret i Nesodden på sitt siste møte 16. oktober vedtok nettopp å starte arbeidet med å opprette et næringsutvalg. Nesodden Arbeiderparti vil prioritere arbeidet med å få dette til.

Kommentarer til denne saken