Dagens rusproblemer har mange faktorer. Oppvekst, skole, nærmiljø, idrett og andre aktiviteter. Debattsidene på Facebook fylles opp med voksne som viser medfølelse og empati, men også krav og kritikk. Mange av løsningene foreldre er enige om – er at voksne skal være mer til stede – ute i gatene. Det har også vært flere forslag om at foreldre skal være ute ved ungdommens møtesteder, men da sier jeg nei! Hit, men ikke lenger!

Jeg mener at rusproblem er et utrolig vanskelig, men også et tøft tema å snakke om. Dette handler om hverdagen til ungdommen i mitt nærområde. En hverdag som er preget av hard festing i helgene – og mye rus. Allerede i 7. klasse blir man introdusert for rusmidler. Jeg og Nesodden AUF kommer alltid til å kjempe for ungdommen – for vår hverdag, men da må vi spille på lag.

Løsningen er ikke flere regler. Løsningen er ikke å sperre ungdommen inne fra klokken 22:00. Løsningen handler ikke om å ta fra ungdommen telefonen eller nettbrettet. Løsningen handler om tillit, omsorg, samtale og kunnskap. Det handler ikke kun om at foreldre skal ha tillit til deres ungdom, men det handler om at vi må kunne ha tillit til våre foreldre. Jeg tror vi alle kan være enig om at tidlig innsats må til for å senke bruken. Man skal ikke være redd for å snakke om et produkt som før eller senere vil ankomme ungdommen. Desto mer man vet om konsekvensen av bruken, jo mindre vil det brukes.

Hvordan – lurer man sikkert? Fordi de ungdommen jeg kjenner – ungdommer fra hele Nesodden som bruker rus hver eneste uke, forteller meg at det ikke er farlig å bruke rusmidler. Man vet rett og slett ikke nok om rusmidlene.
Derfor mener jeg at et bedre samarbeid mellom skolen, hjem og kommunene må til for å endre bruken. Man trenger flere tilbud til ungdom som viser at det finnes andre alternativer enn å ruse seg. Kult med jazz festival, kulturisten og Signalen, men hvor er tilbudet til ungdommen?

Jeg sier derfor «Nei! Hit, men ikke lenger!» fordi ungdommen skal fortsatt ha en møteplass hvor man kan slappe av, henge med venner og kose seg. Det skal være en møteplass hvor man kan snakke med kompisene sine – ikke en møteplass hvor man blir overvåket av foreldrene sine.