Kjære LO Follo, vet dere virkelig ikke at MDG vil styrke kollektivtilbudet i Follo?

Det er valginnspurt, og LO har kommet på banen. I disse dager får alle LOs medlemmer i Follo utdelt en valgveileder om hva de forskjellige partiene mener i utvalgte saker i kommunevalget. Initiativet er godt, men hva skjedde med kvalitetskontrollen?

I en rekke av våre hjertesaker ser det ut som vi, lokallagene fra Miljøpartiet de Grønne, har svart «vet ikke», blant annet på spørsmålet om vi vil styrke kollektivtilbudet.

Er det ett parti som har stått i stormen og forsvart prioritering av kollektivtilbud, på tross av tøffe diskusjoner både lokalt og nasjonalt, så er det Miljøpartiet De Grønne. De lokale kommuneprogrammene løfter stolt fram en rekke forslag for bedre kollektivtilbud. Vi vil ha flere avganger, nye busslinjer og prøveprosjekt med buss du kan bestille til der du er. Men baserer du deg på LOs valgveileder er det vanskelig å se at dette er noe vi er for i det hele tatt. Gul strek – «vet ikke».

I alt 15 av 15 spørsmål har gul strek fra oss. «6-timersdagen»: Vet ikke. «Bevare turområder» – vet ikke. «Gjøre idrett og kultur tilgjengelig for alle»- vet ikke. Alle disse spørsmålene er viktige deler av MDGs politikk som vi er FOR.

LO er en stor og viktig arbeidstakerorganisasjon som nyter stor tillit, og som dermed har stor påvirkningskraft. Vi synes det er veldig uheldig at så mange mennesker i Follo får utdelt så villedende informasjon om hva vi står for.

Vi har forsøkt å få klarhet i hvor LO har hentet informasjonen sin fra, og saumfart e-postbokser for å finne eventuelle spørsmål som har blitt sendt, men finner ingen e-post med LO Follo som avsender. Vi har ikke blitt ringt, ikke fått e-post, ikke blitt kontaktet via facebook-siden vår. Hadde det vært ett tilfelle her og der så kunne det ha vært menneskelig svikt, men når kun 31 av totalt 54 lokallag i Follo har svart (ikke bare fra mdg, men alle partier), burde kanskje noen ha tenkt seg om to ganger før 1500 foldere gikk i trykken?

Partiprogrammene er få klikk unna, telefonnummeret til toppkandidatene våre likeså.

I valgkampen kan det skje små og store glipper, men det folk husker best er hvordan du løser dem i ettertid. Vi vil oppfordre LO i Follo til å gjenreise tilliten ved å ta en runde og rette opp i informasjonen som nå blir sendt til medlemmene. Velgerne har nok å sette seg inn i om ikke LO også skal drive med direkte feilinformasjon.

Og skulle det være noen tvil om hva vi i MDG kjemper for så gjentar vi gjerne: Mer buss, bedre togtilbud og flere gang- og sykkelveier. Det må bli lett å velge miljøvennlig, og programmene våre finner du lett tilgjengelig på nett.


Linda Byström, 1.-kandidat Frogn MDG
Louise Brunborg-Næss, 1.-kandidat Vestby MDG
Hans Martin Enger, 1.-kandidat Nordre Follo MDG