I Amta den 20. mai er Øyvind Solum ute etter å helle enda mer bensin på bålet ved å erklære kommunal klimakrise. Han viser bl.a til klimastreikende ungdommer som et godt grunnlag for de voksnes utforming av politikk.

Fra et parti som MDG - som baserer seg på klimabløffen - kan en kanskje ikke forvente seg noe annet. Men dette standpunktet er direkte uansvarlig, ikke minst overfor ungdommen selv.

Som undertegnede har påpekt i et tidligere leserinnlegg i Amta, er klimahypotesen aldri blitt bevist vitenskapelig, hverken i laboratorium eller in natura. Påstander som ikke kan bevises skal forkastes. Vitenskapelig redelighet er ubønnhørlig og tøff, og det må den være.

Derimot er karbondioksidets avgjørende betydning for alt liv på kloden gjennom fotosyntesen en fundamental erkjennelse

Å omdefinere denne livsviktige gassen til en trusseler derfor ikke bare falsk, men også farlig Jo mer karbondioksid i atmosfæren, jo mer mat til plantene. Det er derfor det tilsettes ekstramengder av denne gassen i drivhus. Klimabløffen er nyttig for bl.a politikere som jakter på maktmidler, men til like med avlatshandelen må folk avvise den slags forsøk på manipulering.

Solum gjør det vi etter hvert har blitt vant til fra den kanten. Han plukker fram fjorårets varme sommer som et bevis. Sett i et perspektiv på millioner av år, som vi skal gjøre når det gjelder vår klode, står dette til stryk. Vi vet at det historisk har vært store klimavariasjoner, med veksling mellom istider og tropiske tilstander, også langt mot nord. Dette skjedde uten noen form for menneskeskapte påvirkninger av betydning, f.eks i form av utslipp av såkalte "klimagasser". Med utgangspunkt i denne kunnskapen må vi innse at mennesket bare kan tilpasse seg, ikke manipulere klodens klima. Noe annet vil være enda et eksempel på menneskelig dårskap eller hybris (overmot), som de gamle grekerne kalte det. Hybris fører aldri noe godt med seg.