Trodde du at unge menn er de som har størst risiko for å havne i en ulykke og bli skadet, i verste fall drept, i trafikken?

Slik er det faktisk ikke. De som er mest i faresonen her tilhører en helt annen aldersgruppe. Det er nemlig de eldste sjåførene som har størst risiko for å bli skadet eller drept.

I dag er det 280.000 personer over 70 år med førerkort her til lands. Antallet vil øke til over 600.000 i 2030.

De siste ti årene har rundt tusen personer på over 70 år blitt drept eller hardt skadd i trafikken. Det skriver Statens vegvesen på sitt eget nettsted, Vegnett.

Menn har mye høyere risiko

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd øker med alderen. Ikke minst øker risikoen betraktelig når man passerer 65 år. En person på over 75 år har tre ganger så høy risiko for å bli drept eller hardt skadd i trafikken, enn en på 40 år.

Eldre har blant annet mye høyere risiko fordi de tåler mindre: Yngre kan slippe unna med en lettere skade, mens risikoen er høy for at eldre blir hardt skadd eller drept under samme forutsetninger.

Etter fylte 80 år er det mye høyere risiko for menn enn kvinner. Hvorfor er det slik når kvinner lever lengre enn menn, og menn kjører mer enn kvinner? Jo mer du kjører, jo bedre sjåfør bør du vel bli?

Problemet er at når du blir eldre og ikke tar innover deg at observasjons- og reaksjonsevnen svekkes, så øker risikoen for å gjøre feil og havne i en ulykke.

Stort tap å miste førerkortet

Kvinner på over 80 år har generelt tatt førerkort i godt voksen alder. De har kjørt mye mindre enn jevnaldrende menn og kjører derfor gjerne mer forsiktig. En annen årsak til at det er høyere risiko for eldre menn, kan også være at det å kjøre bil er en måte å opprettholde mannsrollen på – også etter at evnene avtar.

Om 30 år vil dette jevne seg ut – da vil menn og kvinner på 80 ha kjørt omtrent like mye, skriver Vegnett.

Det hører også med til saken at en rekke bilprodusenter har fokus på å sørge for at en stadig eldre befolkning skal kunne fortsette å kjøre bil. Det å miste førerkortet er et stort tap for mange. Derfor er det også mange som ønsker å kjøre så lenge som mulig.

Trafikkfarlige piller

Nye sikkerhets- og støttesystemer skal bidra til at de kan gjøre det. Ryggekamera og sensorer som overvåker området rundt bilen er eksempler på dette. Selvkjørende teknologi kan også komme til å bety svært mye for sikkerheten for de eldste ute på veiene.

Tall fra Reseptregisteret viser for øvrig at over 180.000 personer over 75 år tar trafikkfarlige piller.

Sovemidler er et eksempel. De må inntas minst åtte timer før du kan kjøre. Dersom du våkner klokken to om natten og tar en sovetablett, kan du altså ikke kjøre bil før klokken ti. En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at det er to til fire ganger så høy risiko for bli involvert i en bilulykke med personskade hvis sjåføren for eksempel bruker sovemedisin og beroligende middel.

Fakta om eldre og førerkort

  • Fra fylte 75 år må en ha helseattest, som kan utstedes med inntil tre års gyldighet. 
  • Fra fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil to år om gangen.
  • Hvis fastlegen er i tvil om kjøreegenskaper, kan han be fylkeslegen henvise til kjørevurdering hos Statens vegvesen. 
  • Ved svekket førlighet, som er stabil, gjennomføres kjørevurdering uten at det må søkes til fylkeslegen