Gratulere til alle nyvalgte kommunestyrerepresentanter på Nesodden.

Tusen takk for at dere har valgt å påta dere en av de viktigste oppgavene i samfunnet vårt – å representere oss innbyggerne og arbeide for fellesskapets beste.

Takk også til alle som har stemt, og til alle dere som stilte opp som funksjonærer og på en flott og ansvarsfull måte sørget for at valget ble gjennomført på forskriftsmessig vis.

Vi vet ikke ennå hvem som skal lede kommunestyremøtene, men en ting er sikkert: En plass i kommunestyret og i andre folkevalgte organ, krever dedikasjon, engasjement og en åpen dialog med innbyggerne.

Vi har blitt valgt av folket, og vi representerer mangfoldet av meninger og behov som finnes i vårt lokalsamfunn. Det er denne bredden og dette mangfoldet som gjør oss sterke og gir oss muligheten til å finne gode løsninger til fellesskapets beste.

Vi må være i dialog med innbyggere, næringsliv og organisasjoner, engasjere oss i i saker som betyr noe for folk, og arbeide sammen for en positiv utvikling av vårt samfunn.

Jeg er overbevist om at vi sammen kan oppnå gode ting for vårt lokalsamfunn, og ser fram til å samarbeide i tiden som kommer.

Meningsbrytning gjør avgjørelsene våre bedre, og det skal skje i et trygt debattklima, både i kommunestyresalen og i mediene. For vi har ulike meninger.

Programmene vi er valgt inn på er ikke bare ord. De gir uttrykk for hva vi setter høyest, men felles er at alle ønsker å gjøre Nesodden til et til et enda bedre sted å bo, å vokse opp og bli eldre.

Nesodden kommune har som mål å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle innbyggere uansett alder. Nesoddens visjon er «Sammen skaper vi det gode livet», og vi har hatt samme visjon siden 2008.

Og kommunen, både som samfunn og organisasjon, skal kjennetegnes ved verdiene: bærekraftig framtidsrettet, likeverdig og åpen.

Kommunestyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for de mange kommunalt ansatte som hver dag skal levere velferdstjenester av god kvalitet. Ser fram til å samarbeide om å være en god, attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. FNs bærekraftsmål har også tydelig understreket at oppnåelsen av en bærekraftig framtid krever samarbeid på tvers av sektorer og nivåer.

Dette krever samarbeid som omfatter innbyggere, frivilligheten, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og andre kommuner. Gratulerer igjen, og lykke til framover til oss alle.

Vi skal arbeide sammen for vårt felles overordnede mål. Sammen skaper vi det gode livet.