Nesodden: – Hva mener politikerne om at deler av Munkerud næringspark på Fagerstrand kan brukes til fengsel?

– Dette er en spennende idé. Det er mange som er med i konkurransen om et fengsel. Fengsel er en nødvendighet i rettssamfunnet, men det er også arbeidsplasser og en institusjon som kan skape ringvirkninger for lokalt næringsliv, slår Aps avtroppende ordfører Truls Wickholm fast, og utdyper om bakgrunnen:

– Det at vi legger inn dette forslaget er et resultat av at formannskapet har jobbet fram en strategisk næringsplan, og at vi har en aktiv og dyktig næringsrådgiver som jobber med å se etter muligheter for å følge den opp. Det er viktig å være aktiv på denne type arenaer, for å få muligheter i kommunen vår.

Må være åpne

Det høres bra ut. Kommunen ser jo ikke ut til å være interessert i industri. Så da vil jo dette være et godt alternativ som også vil gi mange arbeidsplasser, og i tillegg ingen støy. Dette er en vinn-vinn-situasjon, sier Nils Arne Haldorsen som er Frps gruppeleder.

– Dette har vi ikke diskutert verken internt i MDG, eller mellom partiene på Nesodden. Vi er opptatt av at virksomheter må plasseres der det er mest hensiktsmessig, ikke minst for å redusere transportbehov og unngå naturinngrep. Da håper jeg virkelig Statsbygg vil finne mer «kortreiste» og naturvennlige alternativer. Jeg legger også merke til at Statsbygg ønsker en tomt med utvidelsesmuligheter, og det er på mange måter trist, for vi ønsker alternativer til fengselsstraff, erkjenner Eivind Hoff-Elimari.

– Vi har selvfølgelig ikke diskutert dette, men er i utgangspunktet begeistret over muligheten for kortreiste arbeidsplasser på Nesodden. Vi har hele tiden sagt at utbyggingen av Fagerstrand som kommunesenter i sør ikke skal vektlegges før arbeidsplasser. Et statlig samfunnsnyttig foretak, som en soningsanstalt, kan være meget bra, sier Paul B. Simmons som er Sps gruppeleder.

– Jeg ser at Statsbygg trenger 65 mål, og det bør undersøkes om det er mulig å etablere et fengsel på deler av tomten. Et fengsel vil medføre mange nye sikre og gode statlige arbeidsplasser, mener Høyres Erik Adland som for øvrig er innvilget permisjon ut perioden grunnet engasjementet i det kommunale eiendomsselskapet, Tangenten Eiendom.

Vanskelig sak

– KrF mener det er positivt at statlige instanser ser på muligheten til å etablere seg på Nesodden. Det som vi som politikere må vurdere, er om det er tjenlig å ha denne type institusjon her ute. Det vil vi få klarhet gjennom en grundig utredning av erfaring fra tilsvarende institusjoner andre steder. Lokale arbeidsplasser er et gode vi må legge til rette for, etter å ha vurdert hvor egnet Nesodden og Fagerstrand er for aktuelle tiltak, hevder Henning Korsmoe som er KrFs kommunestyrerepresentant.

– Dette er helt nytt for oss, men vi har ikke noe imot at Statsbygg finner egnet sted for nytt fengsel og utreder mulige vertskommuner. Likevel ser vi vel helst for oss annen produktiv næring og andre arbeidsplasser på Fagerstrand, sier Rødts gruppeleder Olga Papalexiou.

– Det er litt tidlig å si så mye om fengsel på Fagerstrand er en god idé. Arbeidsplasser, ja, men her må alle parter få uttale seg, ikke minst innbyggerne. Tomten det her er snakk om, ligger heller ikke langt fra Myklerud barneskole. Så på nåværende tidspunkt har vi mange flere spørsmål enn svar å komme med, mener Venstres gruppeleder Anne-Berit Smørås.

– Vi synes det er vanskelig å ta stilling til saken. Den eneste informasjonen vi sitter på er brevet fra næringsrådgiveren, som vi fikk formidlet via Amta. Vi kjenner ikke til bakgrunnen til at det ble sendt. På den ene siden trenger vi lokale arbeidsplasser, men hvor mange fengselsbetjenter bor på Nesodden? spør SVs gruppeleder Claudia Behrens retorisk, og fortsetter sitt resonnement:

–Så må man også tenke på utryggheten innbyggere kan føle ved å få et fengsel i nærmiljøet. Hvordan vil sikkerheten være, hvilken type innsatte skal få sone i fengselet? Det er noen av spørsmålene som vi må få svar på, før vi kan ta stilling, slår Behrens fast.

Mener planen er ullen og at kommunen virker uinteressert: – Jeg har uttrykt min skepsis