Nesodden kan vinne Naturkampen

Nesoddtangen. Kommunen vår er 5. best i landet på å ta vare på naturen, ifølge Sabimas "Naturkampen". Neste år bør vi bli enda bedre.

Nesoddtangen. Kommunen vår er 5. best i landet på å ta vare på naturen, ifølge Sabimas "Naturkampen". Neste år bør vi bli enda bedre. Foto:

Av
DEL

Innsendt Nesodden er 5. best i Norge på å ta vare på naturen, ifølge «Naturkampen», en fersk sammenligning av alle kommuner. Det er Sabima, paraplyen for miljøorganisasjonene som jobber for biologisk mangfold, som står bak. Undersøkelsen bygger på tall fra 2017 til 2019.

Dette er gledelig, og bekrefter vår 10. plass i Kommunal Rapports kommunebarometer på klima og miljø tidligere i høst. «Naturkampen» består av ti indikatorer. Aller best er vi på å unngå nedbygging av jordbruksjord (null!), nydyrking av myr (null – vi burde egentlig fått mer enn full pott her, siden myra på Tomåsan restaureres) og dispensasjon fra planer for utbygginger. Slike dispensasjoner er gitt i 9 % av tilfellene, noe som er ganske bra – til sammenligning ga Hvaler, kommunen som totalt sett har flest poeng i «Naturkampen», dispensasjon i 40 % av tilfellene.

Vi er også gode sammenlignet med de fleste andre når det gjelder å prioritere driftsutgifter til natur og friluftsliv – selv om det kanskje sier mest om det lave nivået ellers i Kommune-Norge når vi får 8 av 10 mulige poeng når 0,4 % av totale driftsutgifter vies natur og friluftsliv.

Verre er det med privatisering av strandsonen, den mest utsatte og nedbygde delen av naturen i Indre Oslofjord. I 2018–2019 ga Nesodden dispensasjon fra forbudet mot å bygge der i 7 % av tilfellene. Det er relativt mye dårligere enn andre kommuner, og det overrasker meg. Mitt inntrykk er at det er bred enighet på Nesodden om å stoppe slik nedbygging og jeg tror at antallet dispensasjoner er på vei ned.

Mest slepphendte er vi med å tillate bygging i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF): Hele 80 % av søknader om dispensasjon ble innvilget. Det enkelte prosjekt kan se tilforlatelig ut, men som kjent er det mange bekker små som blir til en stor å – og som gjør at vi mister naturen. Kommuneplanen vår, som trådte i kraft i år, strammer betydelig inn i risikoen for videre nedbygging på denne måten. Likevel har vi i høst sett at plan- og byggesaksutvalget, som behandler slike søknader, trenger en kulturendring. Senest i oktober ga flertallet i utvalget medhold til en søknad om bl.a. tilbygg i Ursvik – i et LNF-område, i strandsonen. Det burde i denne saken ha blinket et knallrødt varsellys fra alle bauger og kanter for dem som bryr seg om naturen og fellesskapets interesser. Likevel var det bare MDG og SV som fulgte administrasjonen og stemte mot. Slikt må det bli en slutt på.

Et annet og viktig grep, ifølge «Naturkampen», er å sette mål om arealnøytralitet for kommunen. I fjor ba kommunestyret administrasjonen om å komme med et forslag til hvordan dette bør innføres på Nesodden, og vi regner med å få et slikt forslag før jul. Dersom kommunestyret tar konsekvensen av våre grønne målsettinger og av kommuneplanen vår, er jeg overbevist om at også Nesodden vil sette seg et slikt mål. Alt ligger til rette for at Nesodden gjør det enda bedre i kommunenes «Naturkamp» neste år!

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.