Gå til sidens hovedinnhold

Nesodden kommune – en skatteparadisfri sone?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Panama Papers» og tilsvarende skandaler viste tydelig at skatteparadis er globalt problem som rammer oss alle. Vanlige lønnstagere slipper ikke unna skatten, men internasjonale selskaper kan sluse penger ut av landet og inn i skatteparadis.
Flere av de kommersielle selskapene som driver sykehjem, barnehager, søppeltømming og kollektivtransport i norske kommuner er store internasjonale konsern med tilknytning til skatteparadis. Skatteparadis handler om ikke bare om lav skatt, mens også om hemmelighold. Derfor er det vanskelig å vite i hvor stort omfang skatteunndragelser gjennom skatteparadis faktisk foregår. Avsløringer har likevel vist at det foregår, og forskning viser at det sannsynligvis er et stort omfang. Det vi sitter igjen med er at våre skattepenger, som skulle gått til offentlige tjenester, forsvinner til skatteparadis. Både Nesodden kommune og mange andre kommuner kan ha behov for eiendomsskatt for å kunne tilby tilstrekkelig gode velferdstjenester.
Hadde vi ikke hatt så stort skattetap til selskaper med penger i skatteparadis kunne dette vært unødvendig.

Regjeringspartiene stemte ned et forslag om såkalt «utvidet land-for-land-rapportering» i desember 2018. Altså er ikke bedrifter i Norge pålagt å fortelle hvor og hvordan de betaler skatt. Det er derimot ikke noe i veien for at Nesodden har dette som et krav i sine anbudsrunder. Da utelukker vi i stor grad uærlige selskaper som sluser pengene ut av landet på hemmelig vis. At noen selskaper et stykke på vei kan unngå normal beskatning fungerer også konkurransevridende, og gjør det enda vanskeligere for lokale næringsdrivende å nå opp i konkurransen. Slik sett har dette stor betydning ikke bare i et globalt perspektiv, hvor vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig verden, men også for å skape et levende lokalsamfunn her hjemme.

Det er lett å tenke at dette er et internasjonalt problem som må løses på internasjonalt plan, og MDG vil også følge opp dette fra Stortinget. Det er likevel ingen grunn til at ikke dette arbeidet kan starte nedenfra. Kommunen kan kreve åpenhet fra sine leverandører om hvor og hvordan de betaler skatt. På Akershus fylkesting har vi bidradd til innskjerping av hvilke selskaper fylkeskommunens pensjonskasse investerer i. Pussig nok har enkelte partier vært motvillige til å skjerpe slike regler for mye.
Nesodden kommune har tidligere vedtatt, på forslag fra MDG, at vi så langt mulig skal begrense omfanget av slike selskaper som leverandører av tjenester til oss. Vi er likevel usikre på om dette har blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad, og vil derfor ta opp dette på nytt med krav om at dette må sikres i anbud og innkjøp og på andre passende måter.

Vi vil ikke være med på at pengene i kommunekassa vår skal havne på Guernsey eller Cayman-øyene og vil derfor fortsette å følge oppfordringen til Attac Norge og flere andre organisasjoner: Nesodden bør bestrebe seg etter å være skatteparadisfri kommune, samtidig som vi arbeider for at dette også på andre plan.

Kommentarer til denne saken