Nesodden kommune mener å ha løpende koronakontroll

SVs leder i Nesoddens helse- og omsorgsutvalg, Mari Bjørnsdotter Vinjar, satte pris på koronaorienteringen utvalget fikk fra kommunens beredskaps- og sikkerhetsansvarlige, Berit Soløy.