Nesodden kommune er godkjent som en «Trafikksikker kommune» av Trygg Trafikk.

Når vi sender våre skolebarn ut på glattisen i morgentrafikken, når eldre og folk med barnevogn velger å holde seg hjemme og når redningsbiler skal komme frem på svært variert brøytede og grusete veier, kjennes ikke Nesodden som en spesielt trafikksikker plass å leve. Slik har det ofte vært i vinter.

Veiene på Nesodden er et lappeteppe av offentlige og vel/private veier. Tidligere var det i stor grad en helhetlig brøyteplan for de fleste av disse veiene, men som ledd i innsparing, sluttet kommunen å brøyte de ikke-offentlige veiene med det resultat at det ble opprettet ulike former for private løsninger for å brøyte veier som vi alle benytter oss av.

Dette er tungvint, kostbart og gir svært varierende kvalitet på fremkommeligheten på Nesodden.

Nesodden KrF mener at kommunen må ta et helhetlig ansvar for vintervedlikeholdet av de veier som benyttes felles i Nesodden kommune.

Kommunen er jo der nettopp for å løse fellesoppgaver som ikke greit lar seg løse individuelt.

KrF vil ha en helhetlig brøyteplan for kommunale og felles-benyttede private veier for Nesodden.

Dette må vi løse sammen!