– Fram til avvikene er lukket er vi ekstra oppmerksomme på å skjerme barna mot potensiell fare

Kontor for miljø og folkehelse har igjen besøkt Munkestien barnehage. Der fant de en rekke avvik, flere av avvikene går på mangel på forebyggende tiltak mot skader og ulykker.