Først og fremst, det er prisverdig og nesten modig av politikerne å stille seg opp. For etter å ha lyttet til deres svar på næringslederens fortvilte historier og spørsmål i to timer er min opplevelse politisk handlingslammelse, manglende informasjon, rolleforståelser og kunnskap. Videre en stor grad av misforstått politisk korrekthet og en påtatt tillit til en kommuneadministrasjon, som umulig leverer det den er forutsatt å levere. Dette er kort og godt bare veldig trist, men også farlig for hele Nesoddensamfunnet.

Jeg er heldigvis ikke næringsdrivende på halvøya, men er kun en frustrert grunneier. Når mennesker vil satse sine penger, all sin tid og bære den risiko og ansvar det er å starte og drive næringsvirksomhet, er rammebetingelsene fra politikere essensielt. Når rammebetingelsene mangler eller ikke forstås av de samme, vil ikke bare inntektene til virksomhetene rammes, men det rammer hele lokalsamfunnet.

Politikere som ikke forstår at de faktisk er valgt inn som skattebetalernes ombud for å vise vei, styre og legge til rette er en oppsiktsvekkende fallitt. Dette ble dessverre gjentatt gang etter gang i møte, så det er ingen tvil om at mye må snus på hode i kommunestyret og i kommunens administrasjon. Enkelte uttalelser og engasjement fra det jeg opplevde som nye kommunestyrepolitikere kan love godt, om de faktisk får slippe til og får anledning til å utøve det ansvar de har påtatt seg.

Åpenbart mangler det næringsarealer, og åpenbart er det en fundamental systemfeil som rammer de næringsdrivende og deres ansatte. Når det nærmest «skrikes» etter næringsarealer og disse er vedtatt for 18 år siden som eksemplet Munkerud, og politikerne fremstår som bortimot helt uvitende, må jo konsekvensen bli nedleggelser, oppsigelser, fraflytting, handelslekkasjer, fall i skatteinntekter og en stadig fattigere kommune.

Administrasjonens svar i Amta etter møtet er i denne sammenheng en solid teknokratisk bortforklarende suppe, som selv jeg som kun grunneier kjenner godt igjen. Det fremstår virkelig som om målet mer er å hale ut, gjøre ting vanskelig, opptre som nei-kommune, hamstre gebyrer, dokumentere muligheten for maktutøvelse og mest rettferdiggjøre egen stilling. At dette er en negativ kraftsalve, er kanskje en beskjeden selverkjennelse. Men etter nær 20 års kommunikasjon med over 100 forskjellige grunneiere, uten å høre ett eneste positivt utsagn om kommunens administrasjon, så tror jeg at kritikken er riktig og berettiget, dessverre.

Denne administrasjonen sier politikerne i panelt at de støtter seg på, har full tillit til og mer synes synd på.. enn faktisk å utføre den gjerningen de er valgt inn for, nemlig å ta styring, sette på plass og bestille løsninger fra. Administrasjonen må settes på plass, det må «renses» opp, og bortforklaringene for ikke å gjøre dette må forstummes. Men ja, det er en krevende gjerning å være deltidspolitiker. Er man ikke motivert eller forstår ansvaret som folkevalgt – ja da bør man ikke stille seg til rådighet i et valg!

Det er sikkert mange alternative veier for flere og bedre løsninger, men det må startes med noen erkjennelser. Først og fremst må politikerne ta styring, dernest må administrasjonen forstå sin rolle og settes på plass. Så må man faktisk innse at det er stor gjennomtrekk blant kommunens ansatte fordi de ikke orker all kjeften de får fra frustrerte næringsdrivende, grunneier og skattebetalere, og ikke fordi det som bortforklart i møte – arbeidsmengden.. Nettopp arbeidsmengden er selvforskyldt fra administrasjonen av en mengde forskjellige årsaker! Begynn med dette, så tror jeg veiene videre vil bli bedre for alle.