Hvert eneste år blir landets mest robuste kommuner kåret av konsulentselskapet WSP.

Nylig ble resultatene for 2022 offentliggjort, der det var flere kjente kommuner på topplisten. Det er Nordre Follo som tar topplasseringen, mens Nesodden delte 5.-plassen med Oslo.

– Dette er inspirerende og motiverende og en bekreftelse på at vi gjør mye riktig. Nesodden er en veldig fin kommune å bo i og dette er et resultat av langsiktige og gode beslutninger framfor kortsiktige og kanskje populistiske beslutninger. Så jeg tror mye av svaret ligger i balanse og måtehold, mener Nesodden-ordfører Cathrine Kjenner Forsland (Ap).

Også Frogn kommune har markert seg med en 7. plass i kåringen sammen med Vestby, Færder og Bodø.

Amta har forelagt resultatene til ordfører Hans-Kristian Raanaas (Sp), men han har foreløpig ikke kommentert resultatet.

En befolkning i endring

I kåringen blir kommunene vurdert etter følgende kategorier:

  • Demografi
  • Arbeidsmarked
  • Utdanning
  • Økonomi og næringsliv
  • Bærekraft og klima

Forsland forklarer at Nesodden kommune jobber bredt for å nå disse målene, men at de blant annet må ta stilling til hvordan befolkningen endrer seg.

Dette er ikke Nesodden alene om. I beskrivelsen for kåringen blir det slått fast at det norske samfunnet er i kontinuerlig endring, og at de ønsker å synliggjøre faktorer som kan forbedres for kommunens videre utvikling.

– Kommunens viktigste oppgave er å sørge for gode tjenester til innbyggerne. Derfor må kommunen rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Vi er blant de beste skolekommunene i landet og skolen jobber systematisk og godt med å sikre at alle er en del av fellesskapet og forebygge utenforskap, sier hun og tilføyer:

– Å legge til rette for et lokalt næringsliv er noe av det viktigste vi kan gjøre politisk. Det er med på å bygge og utvikle gode lokalsamfunn på Nesodden.

Ulike forutsetninger

I rapporten knyttet til kåringen understrekes det at det er ulike forutsetninger basert på kommunens størrelse og tilgang på ressurser. Likevel er det flere små og mellomstore kommuner som dominerer topplisten.

Nesodden-ordføreren mener at de har tilstrekkelig med ressurser til å være godt rustet for framtiden, hvor de satser på forebygging og rehabilitering.

– Alle gode krefter i kommunen gjør en jobb som kommer fellesskapet til gode. Jeg er skikkelig stolt av kommunen. Vi har orden og finansielle muskler til å gjøre de nødvendige investeringene i årene som kommer, avslutter Forsland.