Gå til sidens hovedinnhold

Nesodden skal være et trygt sted å vokse opp

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Jeg er tenåringsmamma på Nesodden, en kommune hvor ungdom debuterer tidligere med alkohol og bruker mer cannabis enn landsgjennomsnittet. Ifølge Ungdata 2019 har 33 prosent av 16-åringene i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana.

Våre ungdommer opplever også større psykiske belastninger enn ungdom ellers i landet.

Som mamma er jeg bekymret, som politiker må jeg ta ansvar. Vi må legge til rette for forebyggende og holdningsskapende arbeid, styrke samhandlingen og la de ulike virksomhetene samarbeide bedre til det beste for ungdommen vår.

I Ap, H og MDG felles budsjettforslag opprettet vi en stilling innenfor rus og psykiatri, og det gjøres veldig mye bra arbeid i Nesodden kommune. Det tilbys blant annet kurs for foreldregruppen som fokuserer på viktigheten av å utsette alkoholdebuten.

Skolen er viktig arena

I læreplanverket er det beskrevet kompetansemål knyttet til rusforebyggende arbeid.

Sosiale ferdigheter beskytter mot psykiske lidelser, og skolen er en god arena å oppøve sosiale ferdigheter på. Dette får barn og unge til å trives og å føle seg verdifulle. Barn som mestrer og trives på skolen, faller mer sjelden ut og begynner med rus.

Vi ønsker å ta aktivt medansvar for å få ned mengden tester og prestasjonskrav i skolen. De unge skal ha faget livsmestring i skolen, i tillegg må skole og helsetjeneste arbeide for å endre de forholdene som svekker barn og unges psykiske helse.

Derfor fremmet vi i Arbeiderpartiet før sommerferien følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

«Rådmann inviterer Kommunalt foreldreutvalg på Nesodden til dialog om tiltak for å styrke samhandlingen om læringsmiljø mellom foresatte og skole.»
Vi som politikere må sørge for tilstrekkelig ressurser til forebyggende og helsefremmende tiltak. Også kortvarig lavterskel tilbud.

Jeg lover å fortsette å jobbe for å øke satsingen på barn og unges psykiske helse og rusforebygging ved blant annet å styrke det forebyggende arbeidet.

Kommentarer til denne saken