De fleste partiene på Nesodden er nå på utkikk etter folk som kan og vil stille til valg i 2023. Da er det lokalvalg, og det skal velges et nytt kommunestyre og konstitueres nye fagutvalg. Representantene skal ta beslutninger på vegne av Nesoddens befolkning. For at diskusjonene og avgjørelsene skal bli så gode som mulig, er vi avhengige av at nok folk engasjerer seg og takker ja til å stille til valg.

Noen vil sikkert tenke at «lokalpolitikk angår ikke meg», men det gjør det i høyeste grad! Det er i kommunen vi lever våre liv. Kommunen er blant annet ansvarlig for barnehagen, grunnskolen, eldreomsorgen og den lokale arealplanleggingen, altså hvordan ulike områder skal utvikles. Det vil si at de kommunale tjenestene følger oss fra vugge til grav. Hvis du for eksempel ønsker en bedre skole for barna dine, eller høyere kvalitet i omsorgen som gis til dine foreldre eller besteforeldre, må du engasjere deg i lokalpolitikken.

I tillegg er et velfungerende lokaldemokrati helt avhengig av folk som vil engasjere seg. Om partiene ikke klarer å rekruttere nye politikere, svekkes også forutsetningene for et representativt, dynamisk og handlekraftig demokrati. Selv om jeg representerer Høyre, ønsker jeg at de andre partiene skal lykkes med sine nominasjonsprosesser og sette sammen gode lister. Ellers risikerer vi at enkelte stemmer forsvinner fra beslutningsprosessene.

Min oppfordring er derfor: Om du noen gang har hatt lyst til å teste om det bor en lokalpolitiker i deg, benytt sjansen nå og engasjer deg i et parti. Blir du spurt av partiet som ligger ditt hjerte nærmest om å stille til valg, takk ja! Nesodden trenger alle som vil være med å skape et bedre samfunn.