Vil fortsette med utvidet åpningstid i barnehagene – Utdanningsforbundet er skeptiske

Nesodden kommune legger snart bak seg det første barnehageåret med utvidete åpningstider. Etter evaluering og kartlegging anbefaler rådmannen å fortsette med åpning klokka 07. Utdanningsforbundet på Nesodden er skeptiske.