NESODDEN: – Dette er en 20 års gave og julegave som virkelig monner. Vanntårnet er kåret til Nesoddens tusenårssted, og galleriet som driftes av Nesodden kunstforening, er den eneste visningsarenaen for profesjonell kunst i «kunstnerkommunen». Det er flott at Nesodden kommunes politikere ser verdien av vår innsats og vil bidra til å bevare Galleri Vanntårnet! skriver Nesodden kunstforening på sin Facebook-side.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

«Nesodden kommunestyre bevilger 200.000 kroner til oppgradering av fasaden på Vanntårnet. Pengene gis i en ordning som er ment å bidra til at det også gis gaver privat. Nesodden kommune vil gi/utbetale 1000 kroner for hver 500 kroner som samles inn privat, opp til beløpet på 200.000 kroner fra kommunen er nådd. Vi anbefaler at Vanntårnet organiserer sin innsamling slik at gaver som eventuelt måtte overstige et innsamlet beløp på 100.000 kroner også kan beholdes av Vanntårnet. Kommunen ønsker gjennom dette å bidra til at Vanntårnet får flere økonomiske støttespillere i sitt 20år.»

BAKGRUNN:
Støtter du Galleri Vanntårnet med 500,- kroner – får de 1500,-
Fra Kulturisten 2017:

Bildeserie

Kulturisten lørdag: Slik har du aldri sett badehusene på Flaskebekk