De var ute etter såkalt spøkelsesredskap, gjengen som dykket i sjøen utenfor Tangen Brygge lørdag. Tilsammen ble hele åtte teiner og to ruser plukket opp fra bunnen og registrert i ryddeaksjonen.

– Vi vet at forlatt fiskeredskap som dette er et omfattende problem. Helgens aksjon er del av et pilotprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Havforskningsinstituttet, der vi rydder opp og registrerer fiskeredskap som av ulike årsaker er mistet, forteller Lars Dalen.

Les mer: MDG på Nesodden fortviler over saksbehandlingen av farleden i Oslofjorden

- Fjord en trenger hjelp

Han er en av medlemene i Marinreparatørene, en gruppe fritidsdykkere, marinbiologer og filmfolk som er opptatt av miljøet i indre Oslofjord .

– Vi er opptatt av å belyse at Indre Oslofjord er et nokså skakkjørt økosystem som er avhengig av konkrete tiltak for å komme på fote. I stedet for å skrike om alt som ikke må gjøres, så formidler vi hva av tiltak som kan og bør gjøres, også ved å gjennomføre tiltakene selv, fortsetter dykkeren.

I tillegg til å rydde og fjerne spøkelsesredskap engasjerer også Marinreparatørene seg i hummerfredning, og dyrker og utplasserer tare.

Les mer: Fikk den første fisken i konkurransen – vant for største fisk

Fisker videre

Lørdag var det dykkergjengen Svestadkameratenes Undervannsforening som forsvant under overflaten for å rydde. Og følgebåten ble raskt full av gamle teiner.

– Når fisk og hummer først er i teinene så fungere dette som åte for andre. Så forlatt redskap kan stå full av fisk og hummer, sier Larsen.

Et av hovedmålene med pilotprosjektet, der alle funn registreres og plukkes opp, er å kunne estimere hvor utbredt problemet med forlatt redskap er.