Skolen etterlyser frivillige trafikkvakter - David (8): - Noen ganger stopper ikke bilene

I lyset av de seneste sakene om bilkjøring og uhell ved avkjøringen til Strandlia på Fagerstrand, ønsker Myklerud skole å påminne bilister og foreldre om trafikksikkerheten i forbindelse med skolestart.