For litt under to millioner kroner, får Nesodden to splitter nye kunstgressflater allerede til sommeren. Det er politikk, administrasjon og frivillighet i samspill på sitt aller beste.

Torsdag morgen var Marianne Ellingstad fra NIF og fotballeder Tore Bjelland på plass i Tangenten for å overlevere en sjekk til Nesodden kommune ved ordfører Nina Sandberg. 

Sandberg takket selvfølgelig pent for pengene, og synes det er flott at befolkningen på Nesodden nå får et enda bedre treningstilbud på halvøya.

- Dette er jo helt i tråd med det vi ønsker. I et folkehelseperspektiv så er det viktig at vi som kommune legger forholdene til rette. Dette gjelder jo ikke bare for fotballen.  Gode idrettsanlegg tiltrekker seg mange mennesker og er viktige samlingspunkt og er med på å skape sunne og gode miljøer i kommunen. Det er viktig for oss alle, sa en meget fornøyd ordfører til Amta.

Tydelig signal

Marianne Ellingstad og Tore Bjelland overleverte sjekken, og som tilliitsvalgte i NIF synes de det er helt greit at idretten selv bidrar når nye anlegg skal bygges.

- Det gir jo et tydelig signal til kommunen om at vi virkelig ønsker dette.  Vi tror det er viktig når politikerne orienteres i sånne saker.  I tillegg er det jo faktisk sånn at vårt bidrag gjør at dette lar seg gjennomføre innenfor de kostnadsrammer som er vedtatt.  Da er det jo langt enklere for både administrasjon og kommunestyre å komme i mål når saker som dette skal bestemmes, sa styreleder i NIF, Marianne Ellingstad ved overrekkelsen.

Veldig viktig

Fotballgruppas leder, Tore Bjelland, er også veldig tydelig på hvor viktig dette er for NIF Fotball.

- Sånn som den eksisterende kunstgressbanen fremstår i dag, så har vi nesten ikke lov til å spille kamper på banen. Derfor er det ekstremt viktig at det blir lagt nytt kunstgress der så fort som mulig. Og med et nytt kunstgressteppe på Bergerbanen, så vil vi nå kunne tilby våre medlemmer langt bedre forhold til både kamper og treninger. Håpet er at banen står klar alt til sommeren. Og er vi ekstra heldige får vi trillet ut en sjuerbane i den ene enden av Bergerbanen med det gresset som allerede ligger der. Det hadde vært helt perfekt, sa en meget fornøyd fotballeder i Nesodden IF, Tore Bjelland.

To millioner

De to kunstgressbanene vil koste Nesodden litt under to millioner kroner. Tilsammen.

Fagsjef for kultur, næring, idrett og frivillighet i Nesodden kommune, Martin Lundquist, forklarer hvordan de har fått så mye igjen for pengene.

- Vi har greid å få en ekstremt god pris fordi vi bygger to baner samtidig. Det betyr at entrepenørene har hele maskinparken tilgjengelig og egentlig kan legge banene samtidig. Sånt sparer tid og penger. I tillegg får vi en betydelig slump penger i spillemidler, så derfor sitter Nesodden igjen med å måtte finansiere begge banene med en sum på under to millioner kroner. Det synes vi er fantastisk bra, og nå gleder vi oss til at banene blir klare. Mest sannsynlig begynner de å jobbe med dette i slutten av mai, noe som betyr at banene er klare seinest til fotballstart i august, avslutter Lundquist.