Mikis Theodorakis rundet i sommer 90 år, og det er i denne anledning at Arkadiakoret med dirigent Marilena Zlatanou og pianist Rune Boutroue Bekkhus hyller komponisten og hans musikk.

- Dette kan ikke et kor, som har viet sitt virke til gresk musikk, la gå upåaktet hen, mener Zlatanou og inviterer til konsert for å feire.

Høyt elsket

Hun påpeker videre at en komponist og hans musikk sjelden har vært så høyt elsket mens komponisten ennå var i live.

- Og sjelden vært skattet like mye av folkemassene som av de strengeste musikkhistorikere. Theodorakis' livsbane har vært så ubrytelig knyttet til hans lands historie og politiske samtid, fortsetter dirigenten, som ellers også leder nesoddenkoret Coro Misto.

Mangfoldig utvalg

Arkadiakoret, pianisten og dirigenten byr, i følge Zlatanou, på et representativt utvalg fra de ulike epokene av Theodorakis' kunstneriske produksjon, med kommentarer til den virkeligheten som inspirerte ham.

- Og alt fra den første sangen han komponerte som 12-åring til noe av det nyeste han har skrevet. Og ikke minst, flere av de mest kjente og kjære sangene vi har hatt gleden av å framføre i alle år. Dette blir en konsert som vil glede alle som er glad i Mikis Theodorakis' musikk og hans land, Hellas, lover Zlatanou.