Kultursjefen blir ny kommunalsjef: – Får større mulighet til å jobbe på tvers

Nesodden kommunes kultursjef, Ellen Knutsen, blir kommunalsjef og leder for det nye virksomhetsområdet Kultur, næring og idrett (KNI). - Nå får vi større mulighet til å jobbe på tvers av fagfeltene, sier hun.